Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Medlemmerne er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jens Toftgaard (formand) Ph.d. og kulturarvschef på Odense Bys Museer 01.08.2019 31.07.2023 92.900 kr. (niveau 31. marts 2012)
Thina Wallin Jensen Arkitekt, byplanlægger og afdelingsleder i Aalborg Kommune 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Jens Hendeliowitz Landskabsarkitekt og indehaver af ”Landscape Visions” 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Thomas Garth-Grüner Bestyrelsesmedlem i BYFO 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Sara Aasted Paarup Arkitekt og kontorchef for Bolig og Planstyrelsen 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Lisbet Wolters Arkitekt og stadsarkitekt i Vejle Kommune 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Mette Slyngborg Museumsinspektør, Sydvestjyske Museer 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Jens Baumann Arkitekt og indehaver af Baumann Arkitekter 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Gemma Lalanda Arkitekt og medindehaver af Frank Maali & Gemma Lalanda 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Peter Hee Arkitekt og 2. suppleant i Landsforeningens bestyrelse 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Ulla Kjær Seniorforsker, Nationalmuseet 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Nicolai Bo Andersen Arkitekt og professor Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KDAK) 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Frank Allan Rasmussen Museumschef på Museet Frederiksværk 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Opdateret 14. december 2021