Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Medlemmerne er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jens Toftgaard (formand) Ph.d. og kulturarvschef på Odense Bys Museer 01.08.2019 31.07.2023 92.900 kr. (niveau 31. marts 2012)
Thina Wallin Arkitekt, byplanlægger og afdelingsleder i Aalborg Kommune 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Jens Hendeliowitz Landskabsarkitekt og indehaver af ”Landscape Visions” 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Thomas Garth-Grüner Bestyrelsesmedlem i BYFO 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Sara Aasted Paarup Arkitekt og kontorchef for Byudvikling og Planlægning i Erhvervsstyrelsen 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Lisbet Wolters Arkitekt og stadsarkitekt i Vejle Kommune 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Mette Slyngborg Museumsinspektør, Sydvestjyske Museer 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Jens Baumann Arkitekt og indehaver af Baumann Arkitekter 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Gemma Lalanda Arkitekt og medindehaver af Frank Maali & Gemma Lalanda 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Peter Hee Arkitekt og 2. suppleant i Landsforeningens bestyrelse 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Ulla Kjær Seniorforsker og dr.phil. fra enheden Middelalder, Renæssance og Numismatik 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Nicolai Bo Andersen Arkitekt fra Institut for Bygningskunst og Kultur 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Frank Allan Rasmussen Museumschef på Museet Frederiksværk 01.08.2019 31.07.2023 0 kr.
Opdateret 06. oktober 2020