Det Særlige Bygningssyn

Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring. Medlemmerne er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Hanne Ullum (forperson) Vicedirektør i Bygherreforeningen 01.10.2023 30.09.2027 92.900 kr. (niveau 31. marts 2012)
Tina Saaby Direktør, Dansk Byplan Laboratorium 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Birthe Iuel Direktør i Historiske Huse 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Jens Andrew Baumann Arkitekt MAA og partner i Baumann Arkitekter 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Mette Kristine Slyngborg Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Eske Møller Arkitekt, eget rådgivningsfirma ASA 33 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Thina Wallin Jensen Chefkonsulent i Randers Kommune 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Sara Aasted Paarup Underdirektør i Plan – og Landdistriktsstyrelsen 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Jacob Fischer Partner i landskabsarkitektfirmaet LYTT 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Morten Pedersen Afdelingschef for Viden & Samlinger, Museum Sønderjylland 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Thomas Bo Jensen Forskningschef og professor ved Arkitektskolen Aarhus 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Thomas Carstens Arkitekt MAA og partner i Reiulf Arkitekter 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Vibeke Andersson Møller Seniorforsker, museumsinspektør, mag.art. på Nationalmuseet 01.10.2023 30.09.2027 0 kr.
Opdateret 24. maj 2024