Arbejdsgruppe skal se på lovgivning om fortidsminder

En arbejdsgruppe skal overveje, hvordan museumsloven kan ændres, så der kommer en bedre afvejning af hensynet til beskyttelse af fortidsminderne og hensynet til formidling og tilgængelighed.

Pressemeddelelse
Nyhed
29.06.2021

Kulturminister Joy Mogensen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på museumsloven med henblik på at vurdere hensynet til formidling og tilgængelighed, når det kommer til beskyttelse af fortidsminder.

Arbejdsgruppen skal komme med forslag til konkrete ændringer i museumslovens bestemmelser om beskyttede fortidsminder, der vil muliggøre fysiske formidlingstiltag, og samtidig løse en række andre udfordringer på fortidsmindeområdet. 

Det drejer sig bl.a. om bebyggede fortidsminder, som fx bebyggede voldsteder og forsvarsanlæg, hvor Slots- og Kulturstyrelsen kan være nødt til at håndhæve en generel streng praksis, selv om det i visse tilfælde ikke er nødvendigt i forhold til det konkrete fortidsminde, fordi fortidsmindet enten er i anvendelse eller er omfattet af en bebyggelse, der ikke har relation til det historiske anlæg.

Desuden skal arbejdsgruppen forholde sig til, hvordan man kan håndtere tilvæksten af fortidsminder fra 1. verdenskrig og senere fra 2. verdenskrig, der sker på grund af den automatiske beskyttelse af fortidsminder. Det er ikke altid alle fortidsminder af denne art, der er lige væsentlige at beskytte, eller som har samme kulturhistoriske relevans.

Arbejdsgruppen skal i sit arbejde foretage en afvejning mellem hensynet til en mere nutidig brug af fortidsminderne, herunder øget mulighed for etablering af formidlingstiltag og tilgængelighedsgørende tiltag for et begrænset antal fortidsminder og en fortsat restriktiv beskyttelse af fortidsminderne i Danmark.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

“Det er vigtigt, at der er den rigtige balance, når det kommer til at beskytte og formidle opleve vores fortidsminder. Flere sager har sat spørgsmål ved, om balancen er, som den skal være i dag. Derfor håber jeg, at arbejdsgruppen kan finde gode løsninger på, hvordan vi kan sikre en mere nutidig brug af vores fortidsminder uden at gå på kompromis med beskyttelsen.”

Fakta

Konkret skal arbejdsgruppen kigge på følgende områder af loven:

•    En styrkelse af hensynet til formidling og tilgængelighed i forbindelse med dispensation til ændringer i beskyttede fortidsminder i henhold til §29e og §29j i museumsloven.
•    Større handlerum i relation til bebyggede fortidsminder og fortidsminder i brug.
•    Det store omfang af automatisk beskyttede fortidsminder fra det 20. århundrede. 
•    Etablering af et særskilt klagenævn på kulturarvsområdet. 

Det forventes, at arbejdsgruppens anbefalinger foreligger i slutningen af september.

Læs mere om arbejdet, gruppen skal lave, her.

Ministeren har udpeget følgende personer som medlemmer af arbejdsgruppen:

Keld Møller Hansen, direktør Museum Sydøstdanmark
Lars Chr. Nørbach, direktør Nordjyske Museer
Jytte Nielsen, museumsleder Museum Thy
Lennart S. Madsen, enhedsleder arkæologi, Museum Sønderjylland
Anne-Christine Larsen, museumschef og leder af Trelleborg, Nationalmuseet
Mette Klingenberg, teamleder arkæologi og fredede fortidsminder, Holstebro Museum

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16