Bred politisk enighed om 89 mio. kr. i håndsrækning til dansk film og DR

Kulturministeren er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blevet enige om at fordele det såkaldte merlicensprovenu til DR og det danske producentmiljø.

Pressemeddelelse
05.11.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Corona-krisen har gjort det tydeligt, hvor værdifuldt det er at have en stærk public service-institution som DR, der samler os og styrker vores demokrati. Med de ekstra midler får DR bedre muligheder for at levere endnu mere public service-indhold af høj kvalitet, f. eks. til en ny satsning om 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse. Samtidig giver vi også en ekstra hjælpende hånd til det danske producentmiljø, som stadig mærker konsekvenserne af Corona-nedlukningen, så vi ikke kommer til at opleve færre danske film den kommende tid.”

Britt Bager, medie- og kulturordfører, for Venstre siger:

"I Venstre er vi rigtig glade for, at der med aftalen om fordeling af merlicens er afsat penge til de regionale filmfonde. Vi havde gerne set, at beløbet til de enkelte filmfonde var højere, men det kunne vi desværre ikke skaffe flertal for. Vi havde også gerne set, at en del af merlicensen var brugt på at gøre DR's arkiver mere tilgængelige for danskerne."

Jens Rohde, medieordfører, fra De Radikale siger:

"Vi er glade for, at vi med denne aftale ikke alene kan tilbageføre midler til DR men også understøtte dansk filmproduktion i en svær tid."

Søren Søndergaard, kultur, film og medie-ordfører for Enhedslisten siger:

"Vi er tilfredse med, at DR nu endelig får nogle af de licensmidler, som de er blevet snydt for på grund af et nedskæringsramt og mishandlet skattevæsen. Samtidig er vi glade for, at vi har sikret, at det Danske Filminstitut kompenseres for Corona-tab og dermed i stedet kan bidrage til, at nye danske film også i de kommende år kan underholde, begejstre og forundre – noget som vi alle har brug for i disse tider."

Birgitte Bergman, kultur- og medieordfører, for Det Konservative Folkeparti siger:

"Det har været afgørende for Det Konservative Folkeparti, at holde hånden under det danske produktionsmiljø i hele Danmark, Dansk Filminstitut, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje. Her er mange små selvstændige, som er afhængige af, at vi holder hånden under dem. Det vigtigt, at vi holder gang i dansk produceret indhold og dermed sikrer den danske kulturarv og danske arbejdspladser. Danmark er kendt i verden for fantastiske film. Corona krisen har ramt de danske producenter hårdt og vi skal gerne have et sundt produktionsmiljø på den anden side af corona."

Torsten Gejl fra Alternativet siger:

”Alternativet er glade for, at licensmidlerne kan understøtte dansk kulturliv i en hård Corona-tid – vi er især glade for at lokale filmselskaber får en håndsrækning så vi fortsat kan have et kulturliv og en kunstscene med et stærkt, levende og talentfuldt vækstlag, hvor der er plads til at eksperimentere."

Kasper Sand Kjær, kulturordfører, Socialdemokratiet siger:

“En god aftale, hvor vi både kompenserer DR for licens, der ikke er blevet opkrævet og samtidig giver ekstra hjælp til filmbranchen, der er blevet hårdt ramt af corona-krisen.”

Fordelingen af merlicens

Aftalen betyder, at den overskydende licens fordeles på følgende måde:

• 64,4 mio. kr. mio. kr. til DR til at styrke DR’s public service tilbud, herunder til en kommende satsning i forbindelse med 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse.
• 17 mio. kr. til DFI til at dække ekstraomkostninger som følge af Corona og til at sikre, at der ikke støttes færre danske film de kommende år.
• 3 mio. kr. til Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.
• 5 mio. kr. tilføres puljen på 20 mio. kr. fra udlodningsmidlerne, som er afsat til at kompensere for film- og tv-producenternes tab på ikke DFI-støttede produktioner.

Baggrund

De 89,4 mio. kr. stammer fra det såkaldte merlicensprovenu, som er overskydende licens i forhold til fordelingen af licensindtægterne for 2019. Merlicensprovenuet skyldes en markant stigning i inddrevne licensfordringer gennem SKATs nye inddrivelsessystem.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16