Her er de nominerede til kulturministerens ligestillings- og diversitetspris

Der er i alt 12 nominerede til årets Bodil Koch pris. Vinderen modtager 100.000 kr. og offentliggøres efter sommerferien.

Pressemeddelelse
20.06.2024

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Stort tillykke til alle de nominerede, som jeg er glad for at kunne løfte sløret for. De 12 nominerede spænder bredt, men fællesnævneren er, at de alle gør en stor forskel for ligestilling og diversitet i det danske kulturliv. Det er min helt klare ambition, at alle i kulturlivet skal have mulighed for at udfolde sig og få succes – uanset køn, alder eller hudfarve. Der er vi desværre ikke endnu, og derfor hylder vi i dag nogle af de ildsjæle, der virkelig tager ansvar og gør en forskel.”

De nominerede er:

 

Alexander Rastén Rydberg – nomineret af Dansk Kulturliv

Alexander Rastén Rydberg er nomineret for at være initiator og drivkraft bag ’Restage’. Restage blev oprettet i 2020, og er en NGO, der både udbyder talentforløb til unge med en minoritetsetnisk baggrund og tilbyder rådgivning til koncertstederne i, hvordan de kan øge repræsentation blandt kunstnere og publikum. Med Restage skaber Rydberg et inkluderende miljø for en lang række unge.

Anna Malzer – nomineret af Dansk Teater

Anne Malzer er teaterdirektør og instruktør på teatret Mungo Park. Malzer er nomineret for gennem sin karriere konsekvent at arbejde med at fremme minoritetsstemmer, ligestilling og diversitet på teaterscenen. Malzers arbejde er kendetegnet ved en dyb forståelse for de udfordringer, som marginaliserede grupper står overfor, og hun har været en vigtig forkæmper for at give disse grupper en stemme i kunstens verden.

Birgitte Possing – nomineret af Dansk Forfatterforening

Professor Emerita, dr. phil. Birgitte Possing er historiker og antropolog med mangeårig forsknings- og ledelsesmæssig erfaring fra sit virke. Hun nomineres til prisen for, med forskning og litterære værker om ligestilling, køn og magt, at have løftet en lang række kvinder ud af skyggen og ind i historiens, kulturens og samfundets lys. Med titler som ’Argumenter mod kvinder’ (2018) punkterer Possing en række af de myter, som traditionelt har fastlåst kvinder i en position på afstand af magten.

Ditte Hansen og Louise Mieritz – nomineret af Producentforeningen

Ditte Hansen og Louise Mieritz (Ditte og Louise) er manuskriptforfattere og instruktører. Hansen og Mieritz nomineres for deres samlede virke, hvor de gennem gange år har kæmpet for at synliggøre kvinder i den danske film- og tv-branche. Ditte Hansen og Louise Mieritz udfordrer forestillingen om, at kun mænd kan være morsomme, og de insisterer på at blive ved med at fortælle historier, hvor kvinderne er i centrum.

Diverse Eksperter – nomineret af Danske Medier

Diverse Eksperter er en hjemmeside, som er oprettet af Josefine Volqvartz og Lisbeth Odgaard Damm, som modsvar på, at kvindelige ekspertkilder udgør et fåtal i danske medier. På hjemmesiden kan medier og andre let og gratis søge kvindelige eksperter frem på baggrund af ekspertise. Alle kvinder og nonbinære kan indstilles til portalen, men der foretages baggrundstjek og vurdering, før en ekspert optages i basen.

Emilie Boe Bierlich – nomineret af Organisationen Danske Museer

Ph.d. Emilie Boe Bierlich er kunsthistoriker, projektforsker og kurator på Statens Museum for Kunst. Bierlich nomineres for gennem hele sit virke at have haft fokus på at afdække ellers glemte kvindelige kunstnere i den danske kunsthistorie. Bierlichs udstilling om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen satte nye standarder og genindsatte en af vores store billedhuggere i den fælles erindring og fortælling.

Julie Kølskov Madsen – nomineret af Dansk Ungdoms Fællesråd

Julie Kølskov Madsen er formand for EEO - Erhvervsskolernes Elevorganisation og uddannet smed. Julie nomineres for at have været med til at løfte fortællingen om erhvervsuddannelsens værdi og har oven i det kæmpet mod sexisme og sexchikane på lærepladser.

Jytte Rex – nomineret af Billedkunstnernes Forbund

Jytte Rex er en dansk billedkunstner, forfatter, fotograf og filmskaber. Rex nomineres for gennem hele sit mangeårige kunstneriske arbejde at have bragt vigtige vidnesbyrd om kvindeliv, feministiske perspektiver og ligestillingskampe frem i lyset. Senest kunne Rex opleves med fotokunstudstillingen ”My Tender Wife”.

Marie-Lydie Nokouda – nomineret af Danske Dramatikere

Marie-Lydie Nokouda er skuespiller og nomineres for at have stiftet, og nu være kunstnerisk leder af, kunstnerkollektivet Black To Normal. Black To Normal skaber en platform for kunstnere, kulturarbejdere og kuratorer, der identificerer sig som sorte, afrikanske, afro-danske og/eller afro-diasporiske. Siden 2021 har Black to Normal vist sit værd med årlige udsolgte readings under navnet Dark Matters, hvor upcoming skuespillere læser nye stykker op og gør sig til talerør for stemmer, som kalder på at blive hørt.

Mette Øyås Madsen – nomineret af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Mette Øyås Madsen er højskolelærer, forfatter og foredragsholder. Øyås nomineres for i løbet af sin karriere at have sat seksuel dannelse på landkortet og ind i samtalen mellem unge mennesker. Senest med bogen fra 2023 ’Seksuel dannelse – inspiration fra en højskolepraktiker’. Bogen fungerer som et højskolepædagogisk undervisnings- og inspirationsmateriale til alle, der arbejder med temaerne køn, krop og seksuel dannelse, og som ønsker at bringe denne viden videre til andre.

She Can Play – nomineret af Dansk Artist Forbund

SheCanPlay er en forening og et musikfællesskab, hvor unge kvinder og kønsminoriteter kan udvikle deres musikalske talent, søge gode råd og møde ligesindede. De optager årligt 48 medlemmer til deres 1-årige program, hvor unge artister og producere modtager undervisning, rådgivning og et musikfællesskab. SheCanPlay nomineres for at styrke unge kvinder og kønsminoriteters evne til at udtrykke sig kulturelt og for at kæmpe for en mere ligelig kønsbalance både på og bag scenen.

TV Glad – nomineret af Danske Filminstruktører

TV Glad er en TV-station drevet af mennesker med funktionsnedsættelse, der siden 1999 har arbejdet for, at folk med funktionsnedsættelse kan anderkendes. TV Glad nomineres for at fremme diversitet ved at give en stemme til en gruppe mennesker, som samfundet oftest betragter som tavse, og fordi de skubber til fordomme om, at folk med funktionsnedsættelse er en udgift for samfundet.

Bodil Koch-prisen

Bodil Koch-prisen uddeles årligt til en person eller organisation, som har ydet en exceptionel indsats for at fremme ligestilling og/eller diversitet inden for kunst- og kulturlivet. Vinderen af prisen modtager 100.000 kr. og udvælges af kulturministeren og Bodil Koch-komitéen blandt nominerede, som indstilles af udvalgte kunst- og kulturorganisationer.

Bodil Koch-komitéen 2024

Komitéen består i 2024 af:

  • Malene Schwartz (skuespiller)
  • Tore Hallas (billedkunstner)
  • Sebastian Nathan (forfatter)
  • Sonja Oppenhagen (skuespiller)
  • Iris Gold (sanger)
  • Lasse Dein (musiker og skuespiller)
  • Mette Bennedsen (Bodil Kochs barnebarn)

Indstillingsberettigede organisationer

Følgende 12 indstillingsberettigede organisationer har ret til at nominere kandidater til prisen: Dansk Kulturliv, Dansk Kunstnerråd, Dansk Artist Forbund, Dansk Teater, Dansk Forfatterforening, Organisationen Danske Museer, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Medier, Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere og Billedkunstnernes Forbund.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16