Hjælp på vej til højskoler og folkeoplysningen

Danmark er lukket ned og landets folkehøjskoler står tomme uden kursister. Med en pulje på 54 mio. kr. er der nu ekstra hjælp på vej.

Pressemeddelelse
20.01.2021

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at udvide den økonomiske hjælp til folkehøjskolerne. Samtidig er partierne enige om, hvordan hjælpen til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet skal fungere i den kommende tid.  

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Folkehøjskolerne ligger øde hen og mister derved en stor del af deres indtægtsgrundlag fra eleverne. Det stiller folkehøjskolerne i en yderst skrøbelig position, og vi vil ikke efterlade dem tilbage på perronen. Derfor kan de beholde deres statstilskud og kan nu også få kompensation for det økonomiske tab, de manglende kursister medfører.”

Kim Valentin, Venstre, siger:

“Højskoler og folkeoplysning er begge grundpiller i det danske civilsamfund. Med denne hjælpepakke sætter vi en hånd under dem og sikrer, at Danmark ikke mister flere hundrede års erfaring med uformel læring, som er unik for Danmark og den danske måde at folkeoplyse på.”

Marianne Jelved, Radikale Venstre, siger:

”Radikale Venstre påskønner samarbejdet mellem partierne og kulturministeren, der har ført til en hensigtsmæssig hjælpepakke til folkeoplysningen og folkehøjskolerne. Nu håber vi på snarlige corona-fri tider.”

Jacob Mark, SF, siger:

“Et samfund uden folkehøjskoler og folkeoplysning er et åndeligt fattigt samfund, og derfor er det så godt og vigtigt, at vi nu fælles har lavet nogle hjælpepakker, som holder hånden under både folkehøjskoler og folkeoplysning. Vi har været særligt optaget af at lave nogle hjælpepakker, som var ambitiøse nok og nemme at gå til.”

Søren Søndergaard, Enhedslisten, siger:

”Højskoler og folkeoplysning er en central del af grundlaget for det danske samfund og demokrati. Og højskolerne kommer til at spille en særlig rolle, når genåbningen kommer, bl.a. med at samle unge op, som alt for længe har været isoleret, og som har brug for et stærkt fællesskab til at komme videre. Derfor har det været Enhedslistens mål i forhandlingerne at sikre, at folkehøjskolerne og folkeundervisningen kommer igennem Corona-krisen på en sådan måde, at de står rustet til at løse deres opgaver. Det, mener vi, er lykkes med denne aftale.”

Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti, siger:

”Det er en god aftale, som vi nu har fået landet. Den sikrer højskolerne og folkeoplysningens fremtid. Det er vigtigt for os, at holde hånden under både højskolerne og aftenskolerne også under en pandemi, som vi oplever i disse måneder. De er på mange måde sammenhængskraften i Danmark. Derfor har det været vigtigt for os, at aftalen ligesom i foråret skaber sikkerhed for højskolerne og folkeoplysningen, og ikke mindst at det ikke må blive for bøvlet for dem, at få hjælp fra.
Det har været helt afgørende for os, at både ordningen for tabt deltagerbetaling og ordningen for statstilskuddet forlænges parallelt med, at de skærpede restriktioner forlænges. Når restriktionerne lettes skal både højskolerne og folkeoplysningen hurtigt kunne komme i gang igen.”

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet, siger:

“Det er en god aftale, der sikrer, at vores højskoler og aftenskoler kan komme godt igennem Corona-krisen og stå klar til at forsætte den afgørende rolle for vores fællesskab, demokrati og åndsliv, som de spiller.”
 

Kompensationsordning for tabt deltagerbetaling

Danmarks folkehøjskoler får nu en samlet kompensationsordning for tabt deltagerbetaling på både korte og lange kurser i perioden fra 9. december 2020 til og med 7. februar 2021. Med ordningen kan folkehøjskolerne blive kompenseret for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Det er et krav for at kunne søge puljen, at folkehøjskolerne først har søgt de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation i relevant omfang. Puljen er på 54 mio. kr. 

Beholder statstilskud

Folkehøjskolernes aconto statstilskud i perioden med de skærpede restriktioner reguleres med udgangspunkt i antal tilmeldte elever pr. 29. december 2020.

Folkeoplysning 

Folkeoplysningen, folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet, skal også hjælpes under nedlukningen. Folkeoplysningen kan få kompensation for 90 % af deres tabte deltagerbetaling. Der er i januar og februar afsat 40. mio. kr. til puljen. 

Læs mere om aftalen for folkehøjskolerne
Læs mere om aftalen for folkeoplysningen

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16