Kæmpe økonomisk boost til musik i hele Danmark

Ny Musikhandlingsplan: Dansk musik i alle afkroge får et markant økonomisk boost på 66 mio. kr. i forhold til den tidligere musikhandlingsplan. Det skal skabe mere lokalt musikliv og flere internationale superstjerner. Og så skal flere kvinder satse på musikken som levevej.

Pressemeddelelse
Nyhed
12.05.2023

I alt kan musiklivet se frem til 224,74 mio. kr. de næste fire år. De penge går blandt andet til at skabe flere lokale musikoplevelser, øge talentmassen, få flere kvinder i musikken og samtidig hjælpe danske artister til internationale gennembrud. Samtidig øges flere stærke ordninger og initiativer, som sikrer en væsentlig del af musikernes levebrød. Det gælder eksempelvis støtten til at dække musikernes transportudgifter, og så får spillestederne yderligere økonomisk hjælp til at skabe flere koncerter.

Handlingsplanen sikrer dermed et løft til hele det danske musikliv, så der kan skabes store musikoplevelser på flere steder i hele landet. 

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”Jeg vil gerne huskes som en minister, der fik sparket ekstra gang i musikken. Denne her plan skal få musik og glæde ud i alle afkroge af landet, og samtidig udbygger vi den affyringsrampe, der få danske artister ud over Danmarks landegrænser. Vi skal have Danmark og dansk musik endnu mere på musikkens verdenskort - både som oplevelse og levevej. Det er kort sagt visionen i planen, som heldigvis bakkes bredt op på tværs af partier.”

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen siger:
Det er en stærk musikhandlingsplan, som understøtter musikere, spillesteder og sangen i hele landet, men som også har et vigtigt og stærkt fokus på børns møde med musikken. Særligt er jeg glad for - og har arbejdet for - at rockmusikken nu styrkes i form af en bevilling til Det Danske Rock Akademi. Dermed bliver det muligt at realisere Akademiets nytænkende forslag om at få solister og orkestre ud i de små samfund over hele landet gennem en crowdfunding-ordning ’100 + 100’, ligesom der også er ressourcer til at sikre rocken som kulturarv i Danmark.

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen siger:
”For Venstre har det længe været en ambition at løfte bevillingerne til musikken - og det er i den grad lykkedes med musikhandlingsplanen. Samtidigt er musikhandlingsplanen udtryk for et paradigmeskifte, hvor rocken får mere end nogensinde før - og så sker det endda ikke på bekostning af den klassiske musik og jazzen. Det er vi helt ubeskedent voldsomt stolte af.”

Socialistisk Folkepartis kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk:
“Musik er livsenergi til sjælen, og derfor er det vigtigt for SF at støtte musik i Danmark. Derfor er vi særligt glade for, at der kommer mere støtte til live musikken men også styrkelse af dansk musik internationalt. At der også er et ambitiøst fokus på kønsligestilling er vigtigt for, at vi får ændret på skævheden. I SF mener vi, at børn og unge skal have ret til at møde musikken og prøve sig af i musikken. Derfor er initiativerne på det område en vigtig prioritering for SF. Musik skal være en del af livet, uanset hvor man bor. Det er vigtigt, at vi også prioriterer initiativer i provinsen som Sangens Hus og Rock Akademiet. Alt i alt er det en ambitiøs musikhandlingsplan, der vil styrke musikken. Det løser ikke alt, men vi er godt på vej!”

Danmarksdemokraternes kulturordfører Søren Espersen:
”Jeg glæder mig over, at vi opjusterer faste støtteordninger, der sikrer at vores musikere kan komme rundt og optræde i hele landet.”

Det Konservative Folkepartis kulturordfører Helle Bonnesen:
”Flere kvinder i dansk musikliv kræver bedre talentudvikling. Konservative er glade for de mange tiltag over for børn og unge, for vi må ikke tabe talent på gulvet. Vi skal finde ud af, hvorfor piger falder fra på landets musikskoler, og det arbejde starter nu. Derudover giver planen et tiltrængt løft til spillestederne, som har haft det hårdt under corona.”

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard:
”Musik spiller en vigtig rolle i de fleste danskeres hverdag, hvad enten det er som lyttere eller udøvere. Men musikbranchen har haft det svært under og efter corona-nedlukningerne. De nødvendige tiltag er blevet udskudt på grund af valget og den lange regeringsdannelse. Derfor er vi glade for, at det nu er lykkedes at få en bred aftale om en musikhandlingsplan for de kommende år. En plan, hvor træerne ikke vokser ind i himlen, men hvor der er reelle forbedringer for musiklivet. For os har det især været vigtigt med støtten til de regionale spillesteder, transportstøtten og støtten til talentudviklingen blandt børn og unge. Enhedslisten kan bakke op om musikhandlingsplanen.”

Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe:
”Jeg kan næsten ikke få armene ned over den nye musikhandlingsplan. Vi i Radikale har længe arbejdet for en opprioritering af musikken, og denne gang er det endelig lykkedes. Vi sætter flere penge af til de store brede ordninger, der er så vigtige for vores levende musikscene. Men vi giver også plads til en række vigtige indsatser for børn og unge, talentudvikling, ligestilling og eksport. Der er virkelig fokus på musikkens potentiale hele vejen rundt, og det er svært ikke at begejstres.”

Moderaternes kulturordfører Lean Milo siger:
”Jeg har med stor glæde komponeret input til musikhandlingsplanen, og kan som iværksætter og københavner naturligvis stå bag en ambitiøs plan, der over fire år ikke alene tilgodeser storbyernes musikliv, men i stor grad understøtter vækstlaget bredt over landet med mere end 200 mio. kr. Som far til fem rammer støtten til Levende Musik i Skolen og Sangens Hus lige i hjertet. Herfra et stort tillykke til musikken, fra storby til landdistrikter, fra børn til de etablerede, til hele Danmarks musik iværksætteri.”

Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde siger:
"Jeg er glad for, at vi med denne aftale skaber mere ligestilling og diversitet i musiklivet. I Alternativet arbejder vi for strukturelle forandringer i alle dele af samfundet, og det er vigtigt for os at sikre en høj grad ligestilling og mangfoldighed – ikke mindst i musiklivet. Derfor glæder det mig, at der er sat midler af til at undersøge, hvordan vi kan øge ligestillingen i musiklivet allerede blandt i børn skolealderen, for det er her, vi skal starte, hvis vi skal rette op på den strukturelle skævhed."

Nyt innovativt projekt skal sparke gang i musiklivet – helt lokalt 
Et af de nye initiativer på musikhandlingsplan er et projekt igennem Det Danske Rock Akademi, som skal skabe liv og musikglæde helt tæt på borgerne. Ideen er, at hvis en lokal ildsjæl kan mobilisere 100 mennesker til at betale 100 kr., så kan man lave en koncert og tilmed sikre sig mod et potentielt underskud. Håbet er at sparke liv i lokale forsamlingshuse, sportshaller eller andre steder, hvor lokalbefolkningen ønsker at skabe liv og glæde.

Flere kvinder på scenerne
Flere initiativer i musikhandlingsplan skal afhjælpe den skæve kønsbalance, som i dag eksisterer på musikområdet. I dag satser alt for få kvinder på den professionelle musik, ligesom mændene sidder tungt på rettighedskronerne. Helt konkret går 9 ud af 10 kroner fra KODA til en mandlig musiker. Under navnet ’Musiklivets talentrapport’ sættes der derfor nu gang i en konkret udredning af talentmassen, der bl.a. skal stille skarpt på pigers frafald på musikskolerne og kortlægge, hvordan man kan bevare engagementet hos alle de musikalske talenter på tværs af køn og baggrund. Desuden får Initiativet SheCanPlay økonomisk opbakning til at hjælpe flere kvinder til succes i den mandsdominerede musikbranche.

Talenter skal gro
Det er vigtigt, at få musikken ud til endnu flere børn og unge – både som publikum og udøver. Musikhandlingsplanen sætter derfor fokus på talentudvikling, så flere kan se en karriere for sig i musikken og kan få gode rammer for at udfolde deres musikalske potentiale. Blandt andet indeholder musikhandlingsplanen støtte til Bandakademiet og Den Unge Kunstneriske Elite, som er med til at hæve de unge talenter til det næste niveau.

Dansk musik ud i verden
Danske musikere er i verdensklasse, og derfor findes der et stort uforløst potentiale for at få dansk musik ud over stepperne til udlandet. Det kræver en koordineret, strategisk indsats for at udbrede dansk musik i udlandet og for at sætte et varigt aftryk på det musikalske verdenskort. Et øget tilskud til Music Export Denmark og centrale aktører fra musikbranchen skal være med til at få flere danske kunstnere ud over affyringsrampen og ind på de internationale musikmarkeder. 

Løft af transportstøtte og spillesteder
Tidligere musikhandlingsplaner har indeholdt støtteordninger, som gennem flere år har vist sig at være velfungerende og værdsatte. Danske musikere skal fortsat kunne regne med at få dækket transportomkostninger til og fra koncerter og opnå professionel honorering, når de spiller koncerter rundt omkring i landet. Derfor indeholder musikhandlingsplanen for 2023-2026 et ambitiøst løft af transportstøtten, honorarstøtten og midlerne til de regionale spillesteder. 

Læs hele musikhandlingsplanen her 

Fakta om musikhandlingsplanen
Musikhandlingsplanen rækker over en periode fra 2023 – 2026
I alt afsættes 224,74 mio. kr. i perioden
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet bakker op om kulturministerens og regeringens (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) musikhandlingsplan.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16