Kulturministeren ændrer DR's public service-kontrakt

Kulturministeren har sammen med RV, SF, EL og ALT besluttet at ændre DR’s public service-kontrakt, sikre videreførelsen af P6 og P8 i 2020 og styrke armslængdeprincippet i forhold til DR. Kravet om, at DR skal afholde sig fra at skrive lange, dybdegående artikler fjernes – og et omkostningstungt krav om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed sættes i bero.

Pressemeddelelse
22.09.2019

Kulturministeren meddelte fredag, at en ekstrabevilling på 15 mio. kr. ville give DR mulighed for at videreføre P6 og P8 i 2020. Nu er ministeren på vej med et tillæg til DR’s nuværende public service-kontrakt, der også ændrer en række af DR’s public service-forpligtelser. Ministeren planlægger at se nærmere på kontrakten i sin helhed i forbindelse med de kommende medieforhandlinger, der tidligst kan begynde i 2020. Men blandt de ændringer, der foretages øjeblikkeligt, er en styrkelse af armslængdeprincippet i forhold til DR gennem en omgørelse af nogle begrænsninger, som det seneste medieforlig lagde ud for DR.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Fremtidens public service bliver formidlet på nettet, og så skal man ikke begrænse public service-indhold på nettet. Kravet om, at DR skal afholde sig fra at publicere dybdegående artikler online har fra starten været et fejlskud. Det er både uambitiøst og en meningsløs begrænsning af DR’s journalistiske arbejde. Derfor har jeg, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, samt Alternativet besluttet at fjerne det fra public service-kontrakten.” 

Beslutningen om at ændre public service-kontrakten indebærer, at kravene om at DR skal stille sine arkiver til rådighed i et søgbart arkiv – og at DR skal stille visse programmer til rådighed for andres udnyttelse – sættes i bero, indtil spørgsmålet er afklaret som led i en ny medieaftale. Desuden styrkes armslængden til DR ved, at ændringer i antallet af DR’s radio og tv-kanaler ikke længere skal godkendes af kulturministeren, før DR ansøger om Radio- og tv-nævnets godkendelse.

”Det betyder ikke, at vi ikke synes tilgængelige arkiver er en god ide. Men indtil Folketinget vedtager et nyt medieforlig, er det regeringens og støttepartiernes opfattelse, at det er bedst, at DR koncentrerer sig om sine kerneopgaver,” siger kulturministeren.

Medieordfører Jens Rohde, Radikale Venstre, siger:

”DR skal have langt mere frie rammer som kulturinstitution, end den har i dag.”

Medieordfører Jacob Mark, SF, siger:

“Den tid er forbi, hvor mediepolitikken blev dikteret af politikere, som ønskede at kontrollere og styre DR fra ende til anden. Nu giver vi mere frihed tilbage til DR til at lave godt indhold på den måde, der giver bedst mening for dem, og det er vi glade for. Næste mål er at afskaffe de kommende besparelser på DR.”

Medieordfører Søren Søndergaard, Enhedslisten, siger:

”Flertallet for den højreorienterede medieaftale er væk, og der skal forhandles en ny i løbet af næste år. Men ikke alt kan vente. Det gælder ikke mindst opgøret med den politiske styring af DR. Derfor hilser vi velkomment, at DR igen må forsyne den danske befolkning med grundige artikler på deres hjemmeside og ikke længere skal ligge på knæ for den til enhver tid siddende regering for at oprette og nedlægge kanaler. DR skal ikke tjene regeringen - men befolkningen!” 

Medieordfører Uffe Elbæk, Alternativet, siger:

”Konsekvensen af de ændringer, der nu er indgået, er et mindre bureaukratisk, klogere og friere DR. At vi så ovenikøbet har bevaret to radiokanaler, og at DR igen må skrive lange baggrundsartikler til nettet, er jeg selvfølgelig meget, meget tilfreds med.”

Baggrund

DR’s nuværende public service-kontrakt gælder for perioden 2019-2023 og er en udmøntning af sidste års medieaftale indgået mellem V, K, LA og DF. Formålet med kontrakten er at præcisere, hvilke opgaver DR forventes at opfylde og at udstikke rammerne for, hvordan public service-virksomheden kan drives.

Ekstrabevillingen til DR på 15 mio. kr. finansieres via udisponerede midler inden for rammen af medieaftalen, som blev indgået mellem den daværende VLAK-regering og DF. De økonomiske midler kommer fra en ny tv-kanal, der endnu ikke er oprettet, og fra et endnu ikke igangsat projekt vedr. DR's programarkiver.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16