Kulturministeren og KL kickstarter ny biblioteksdebat: Hvad skal vi med biblioteket?

Kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, skyder en ny landsdækkende indsats i gang under overskriften ’Ordet er frit. Biblioteket er dit’. De inviterer til debat om fremtidens biblioteker i dette efterår. Debatten skal danne afsæt for en drøftelse med biblioteksbranchen og kommunerne om, hvordan fremtidens biblioteker skal udvikle sig.

Pressemeddelelse
09.10.2018

Kulturminister Mette Bock siger:

”Biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution, og bibliotekerne er populære hos brugerne. Ikke kun på grund af den traditionelle kerneydelse med at udlåne bøger og andet materiale, men også på grund af de mange tilbud bibliotekerne også har til borgerne i form af både koncerter, foredrag, udstillinger og arrangementer for børn.

Sammen med KL sparker vi nu en debat i gang med en tur rundt i landet for at snakke med borgerne og blive klogere på, hvad deres behov, ønsker og vaner er. Målet er at gå ind i debatten med åbne ører og uden for mange antagelser og forhåbentlig få nogle gode bud, som vi kan tage med os til den videre debat med biblioteker og kommuner.”

Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg siger:

”Digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores måde at tænke biblioteker på. Det afspejler sig fx i, at færre låner en fysisk bog, og at cirka 40 procent af borgerne ikke bruger bibliotekerne.

Bibliotekerne og biblioteksorganisationerne har bidraget med mange gode tanker og idéer til bibliotekernes fremtid, men vi synes også, at der er behov for en bredere debat om folkebibliotekerne. Vi skal have skabt nogle tilbud, som borgerne har lyst til at bruge og bakke op om – og det gælder ikke mindst de unge, som jo er fremtidens brugere og ikke-brugere. Vi glæder os derfor meget til at komme rundt i landet og debattere med borgerne både fysisk og digitalt.”

Baggrund om initiativet

’Ordet er frit. Biblioteket er dit’ er et fælles initiativ mellem Kulturministeriet og KL om udviklingen af fremtidens folkebibliotek. Omdrejningspunktet er, hvad bibliotekerne skal være fremover, og hvem de skal være noget for, og det er de spørgsmål, der skal debatteres med borgerne.

I første omgang har ministeren og formanden inviteret ansatte og studerende fire steder i landet til at komme med input til, hvad fremtidens bibliotek skal være. Det sker følgende steder:

  • 26/10 Ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild kommune
  • 1/11 Elever på Svendborg Erhvervsskole 
  • 1/11 Studerende i Kolding
  • 8/11 Dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasielever i Hvidovre

De fire dialogmøder kombineres med en parallel digital debat via Facebook, hvor alle har mulighed for at bidrage med deres synspunkter.

Resultatet skal give input til en efterfølgende debat med bibliotekssektoren og kommunerne i første halvdel af 2019.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
KL’s pressetelefon: 33 70 33 33