Lovforslag om børneattester i høring

Lovforslaget skal sikre, at idrættens hovedorganisationer automatisk vil få besked, når en lokal idrætsforening indhenter en plettet børneattest på en træner eller en frivillig.

Pressemeddelelse
Nyhed
19.11.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Det er meget vigtigt for mig, at børn og unge er en del af idrætslivet. Det kræver, at både de og deres forældre kan føle sig trygge, både når børnene og de unge møder op på banen, og når de deltager i det sociale liv omkring klubben. Med lovforslaget om børneattester strammer vi op på området, så det bliver mere sikkert for børn og unge, når de dyrker idræt. Det må ikke være sådan, at en idrætsforening fx uden videre kan ansætte en person med en plettet børneattest uden at inddrage Udelukkelsesnævnet.

Stramningen har været bredt efterspurgt og vil bidrage til at forebygge overgreb mod børn og unge i idrætslivet og blandt idrætsforeningerne. Derfor glæder jeg mig over, at vi har kunnet levere på det ønske.”

Om lovforslaget

Lovændringen vil konkret betyde, at Rigspolitiet kan pålægges at orientere idrættens Udelukkelsesnævn, når en idrætsforening indhenter en plettet børneattest på en potentiel frivillig eller træner i forbindelse med ansættelse i en lokal idrætsforening. Lokale idrætsforeninger er efter idrættens egne regler allerede forpligtet til at forelægge ansættelsessager med ansøgere, der har en plettet børneattest, for idrættens Udelukkelsesnævn. Erfaringen viser dog, at det ikke er alle idrætsforeninger, der overholder denne regel. Lovforslaget vil nu muliggøre, at idrættens hovedorganisationers Udelukkelsesnævn får et overblik og kan føre kontrol med lokalforeningers eventuelle ansættelser af trænere og frivillige med plettede børneattester.

Et eksempel: En idrætsforening vil ansætte en træner og indhenter derfor en børneattest ved Rigspolitiet. Det viser sig så, da foreningen modtager børneattesten fra Rigspolitiet, at trænerens børneattest er plettet. Foreningen overser det eller lægger måske vægt på, at trænerens kvalifikationer er gode, at sagen ligger langt tilbage, og/eller at træneren lover at opføre sig ordentligt. Resultatet er, at foreningen ikke forelægger sagen for idrættens Udelukkelsesnævn, der ellers skal inddrages i sådan en proces.

Den nye lovændring betyder, at kulturministeren kan sikre, at Rigspolitiet samtidig med afsendelsen af den plettede børneattest til foreningen informerer idrættens hovedorganisationers Udelukkelsesnævn om, at den konkrete, lokale idrætsforening har indhentet en plettet børneattest. På den måde kan idrættens hovedorganisationer via Udelukkelsesnævnet kontrollere, at sager med plettede børneattester håndteres ordentligt.

Børneattester

En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn. Loven siger, at man skal indhente børneattester, når man rekrutterer frivillige eller ansatte, som vil få direkte kontakt med børn og unge under 15 år eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år og dermed har mulighed for at være i direkte kontakt med børnene.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er d. 9. december 2021.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16