Mere moderne regler om ophavsret er på plads

I dag har Folketinget vedtaget en lov, som moderniserer reglerne om ophavsret i lyset af den teknologiske udvikling.

Pressemeddelelse
01.06.2023

Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget om ophavsret. Lovforlaget gennemfører den del af EU's DSM-direktiv, der endnu ikke er en del af dansk lovgivning. Direktivet har overordnet til formål at modernisere og sikre den rigtige balance i ophavsretten, så den blandt andet følger den teknologiske udvikling.

Den nye lov giver kunstnerne bedre kort på hånden, når de skal forhandle aftaler. Loven skaber mere gennemsigtighed og afbalancerede kontraktforhold mellem kunstnere og dem, som de overdrager deres rettigheder til. Den nye lov sikrer også den danske aftalelicensmodel, som gør det nemt at bruge store mængder indhold (f.eks. tekster, billeder og musik), der uden en aftalelicens ville indebære, at brugeren skulle lave rigtig mange individuelle aftaler.

Loven medfører også, at forskere får bedre muligheder for at bruge teknologien til lettere at søge i store mængder tekst og data. Endelig giver den nye lov biblioteker, museer og arkiver mv. lettere adgang til aftaler om at gøre brug af materiale (f.eks. plakater, bøger og tidsskrifter) fra deres samlinger, der ikke længere findes i den almindelig handel, så borgerne kan få adgang til og glæde af vores fælles kulturarv.

Lovens overordnede formål er at skabe en velfungerende og retfærdig markedsplads for ophavsret.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Vi sikrer nu, at de skabende og udøvende kunstnere får en mere en fair betaling for deres arbejde, når andre bruger deres indhold. Samtidig får de bedre indsigt i, hvordan deres rettigheder bruges. Det er med til at skabe en velfungerende og retfærdig markedsplads for ophavsret. Men det stopper ikke her. Lovændringen er kun første skridt, og vi kommer til at arbejde videre med reglerne om ophavsret, så de bedre følger med den teknologiske udvikling. Et af de områder, som vi vil have fokus på, er indtoget af kunstig intelligens, som kræver, at vi forholder os til, om de regler om ophavsret, vi har i dag, kan blive bedre.”

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16