Mette Bock nominerer det dansk-tyske grænseland til at blive UNESCO immateriel kulturarv

Kulturminister Mette Bock har valgt at nominere modellen for fredelig sameksistens i det dansk-tyske grænseland til UNESCOs register for gode sikringspraksisser i 2019. Samtidig nomineres Qilaatersorneq, der er grønlandsk trommedans og -sang, til UNESCOs repræsentative liste over immateriel kulturarv i 2020.

Pressemeddelelse
05.02.2019

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det er første gang Danmark nominerer eksempler til UNESCOs lister over verdens immaterielle kulturarv. 

Det dansk-tyske grænseland er et forbilledligt eksempel på, hvordan det kan lykkes at opnå fredelig sameksistens mellem minoritet og majoritet på begge sider af grænsen – trods en historie med krige og konflikter. Det er meget unikt, når vi kigger ud i verden og et eksempel, som kan tjene til positiv inspiration andre steder. Ansøgningen vil blive færdigbehandlet til næste år, hvilket samtidig er 100-året for grænseflytningen. Jeg kan ikke forestille mig en bedre fødselsdagsgave end at blive anerkendt af UNESCO.

Jeg har samtidig valgt at nominere forslaget fra Grønlands selvstyre ”Qilaatersorneq – grønlandsk trommedans og – sang” til UNESCO i 2020. Der er tale om en stolt tradition, som man i Grønland længe har arbejdet aktivt for at sikre, så den kan leve videre til nye generationer.”

Baggrund 

Kulturministeren åbnede i 2018 for første gang mulighed for at indsende nomineringsforslag til UNESCOs lister over verdens immaterielle kulturarv. Blandt ansøgningerne er det besluttet at satse på nomineringsforslaget Living together: minorities and majorities in the Danish-German border region, som planlægges indsendt sammen med Tyskland med henblik på optagelse i UNESCOs register for gode sikringspraksisser. Forslaget vil blive behandlet i UNESCO i 2019, og den endelige beslutning træffes ultimo 2020. Ministeren har samtidig besluttet at nominere Qilaatersorneq – grønlandsk trommedans og –sang til UNESCOs repræsentative liste over immateriel kulturarv i 2020. 

Da det er første gang, der ansøges til UNESCOs lister over immateriel kulturarv, har kulturministeren besluttet, at begge ansøgninger skal tilbydes bistand fra Dansk Folkemindesamling på Det Kgl. Bibliotek til færdigbearbejdningen af ansøgningerne med henblik på at forbedre Danmarks hhv. Rigsfællesskabets chancer for at få de nominerede eksempler optaget på UNESCOs lister. 

Næste mulighed for at indsende forslag til nomineringer planlægges til efteråret 2021. Inden da vil erfaringerne fra denne første runde blive samlet op med henblik på at tilrettelægge fremtidige ansøgningsprocesser.

Danmark har i forvejen syv attraktioner med på Unescos fornemme verdensarvliste over fysiske steder, der indeholder de mest bevaringsværdige og unikke kulturmindesmærker og naturforekomster i verden - bl.a. Jelling Monumenterne, Kronborg Slot og Stevns Klint.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16 
Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, sektionsleder Marianne Holm Pedersen, 91 32 49 18