Model for midler til hestevæddeløb på plads

Der er nu fundet en model for, hvordan midler, der tidligere er givet til elitehestevæddeløbssport, skal fordeles til blandt andet breddehestevæddeløbssport.

Nyhed
27.06.2023

I 2017 besluttede et bredt udsnit af Folketingets partier, at spil på hestevæddeløb skulle liberaliseres, og at den offentlige støtte fra udlodningsmidlerne på 79,1 mio. kr. til hestevæddeløbssporten skulle udfases over fem år med 20 pct. årligt fra 2023-2027.

Med aftalen blev det besluttet, at kulturministeren skulle lave en model for fordeling af de udfasede midler. Midlerne skulle dels understøtte den del af hestevæddeløbssporten, der udøves af amatører, dels fordeles til modtagere i udlodningsmodellens gruppe tre, som fordeles blandt en række ministerier. På Kulturministeriets område går midlerne til idræts- og almennyttige formål.

Implementering over fem år
Kulturministeren har nu med input fra aftalepartierne fastsat en model for fordelingen af de udfasede midler over de næste fem år. Størstedelen af de udfasede udlodningsmidler tilfalder breddehestevæddeløbssporten i starten af udfasningsperioden. Mens udlodningsmodtagerne i gruppe tre vil ende med at modtage den største andel af de udfasede midler fra 2027 og frem.

Breddehestevæddeløbssporten vil i 2023 modtage ca. 13,4 mio. kr. stigende til ca. 31,6 mio. kr. i 2027 og frem. Gruppe tre vil i 2023 modtage ca. 2,4 mio. kr. stigende til ca. 47,5 mio. kr. i 2027 og frem. Se modellen her

Baggrund
Liberaliseringen og dermed udfasningen af støtten til hestevæddeløbssporten blev besluttet i 2017 af den daværende regering (V, LA, og K) og S, DF, RV og SF. Grundtanken bag liberaliseringen var, at en liberalisering af hestevæddeløbssporten kunne øge interessen for hestevæddeløb, og at hestevæddeløb blev ligestillet med øvrige idrætsgrene, hvor spilmarkedet var liberaliseret.

Om udlodningsmidler
Udlodningsmidlerne kommer primært fra Danske Spil A/S’ overskud. Der er i udlodningsloven fastsat en model for fordelingen af udlodningsmidlerne, hvor modtagerne er inddelt i tre grupper på tværs af ministerområder. Udlodningsmidlerne fordeles først til gruppe et, herefter gruppe to og til sidst gruppe tre. I gruppe tre fordeles udlodningsmidlerne på baggrund af en fordelingsnøgle til henholdsvis Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Miljøministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Kulturministeriet, som fordeler midlerne videre til forskellige formål på de respektive ministerområder.

Læs mere om udlodningsmidlerne her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16