National indsats skal styrke børn og unges læseglæde

Børn og unge i hele landet skal have bedre adgang til levende litteraturformidling og gode læseoplevelser i deres hverdag. Derfor lancerer kulturministeren en ny national læseglæde-indsats.

Pressemeddelelse
03.10.2022

Den nationale indsats skal hjælpe folkeskolens pædagogiske læringcentre (de tidligere skolebiblioteker) og folkebibliotekerne til at få flere børn og unge til at få lyst til at læse. Indsatsen skal udvikles nationalt og derefter afprøves i en række kommuner i hele landet.

Børn og unges læseglæde falder med alderen. Eksempelvis nyder 64 procent at læse i 5. klasse, mens det samme gælder 49 procent i 8. klasse. Det viser læsevaneundersøgelsen lavet af Center for Anvendt Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker, ’Børn og unges læsning 2021’, som udkom tidligere i år.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Den danske børnelitteratur bugner af fantastiske fortællinger og hverdagshistorier med sjove, stærke og modige karakterer. Litteraturen er en vigtig del af den ballast, vi giver vores børn. Men desværre er det ikke alle børn, der får del i bøgernes verden. Erfaringer fra tidligere indsatser viser, at børn gerne vil læse bøger, særligt når de har nem adgang til dem og får dem præsenteret på en aktiv og levende måde. Med den nye nationale indsats vil vi styrke samarbejdet mellem de forskellige biblioteker og fagpersoner, børnene møder, så de både kan give børnene adgang til flere gode og spændende læseoplevelser og guide dem endnu bedre. Målet er få flere børn til at læse mere, uanset hvor de bor i landet, og hvilken baggrund deres forældre har. "

Fakta om den nye nationale indsats

Med den nationale indsats ”Børn og unges læseglæde – et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne” er der sat 8 millioner kroner af til initiativer, der kan øge læseglæden blandt børn og unge.

Pengene kommer fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Indsatsen er iværksat på baggrund af anbefaling fra Strategisk Biblioteksudvalg, som rådgiver kulturministeren om den strategiske udvikling af biblioteksområdet og brug af udviklingsmidlerne.

Open call

De 8 millioner kroner til indsatsen udmøntes via et open call, hvor folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læringscentre samt relevante foreninger og sammenslutninger opfordres til at gå sammen og søge i fællesskab. Herefter vil Strategisk Biblioteksudvalg behandle ansøgningerne.

Fakta om Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Hvert år uddeles Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Puljens formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Puljen støtter både projekter, der er med til at udvikle bibliotekernes fysiske og digitale tilbud.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Fakta om regeringens læselystindsatser

BOGglad

Regeringen afsatte 25 millioner kroner på finansloven i 2021 til at forny bogsamlinger i vuggestuer, børnehaver, SFO’er og fritidsklubber til og med 5. klasse. 98 projekter fordelt over hele landet fik del i midlerne.

Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

I 2019 blev der uddelt knap 7 millioner kroner til 35 projekter fordelt på biblioteker i hele landet med involvering af 108 fritidsinstitutioner. Pengene gik til nye bøger i institutionerne og til at opbygge lokale samarbejder mellem biblioteker og fritidsordninger, som sammen skulle give børnene gode oplevelser med læsning i fællesskab.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95