Ny rapport viser stigende digitalt medieforbrug i Danmark

Samtidig med, at danskernes digitale medieforbrug stiger, tager Google, Facebook og LinkedIn en stadig større andel af annonceomsætningen. Disse og flere andre emner bliver behandlet i Kulturministeriets årlige medierapportering.

Pressemeddelelse
27.09.2021

Danskerne bruger mere tid på digitale medier i 2020

Mens tidsforbruget på traditionelle medier som flow-tv og radio går tilbage, stiger danskernes forbrug på digitale medier som streaming af tv-indhold, brug af mobil og brug af internettet via en computer. For eksempel brugte danskerne i 2020 1 time og 16 minutter på at streame film, serier og videoklip ”i går” – en stigning på 27 minutter i forhold til 2016. I samme periode er danskernes brug af mobiltelefonen steget med 25 minutter og brugen af internettet via en computer med 12 minutter. Det viser Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2021, der udgives af Kulturministeriet.

Google, Facebook og LinkedIn står for en stadigt større andel af annonceomsætningen i Danmark

Rapporten viser, at de tre udenlandske aktører, Google, Facebook og LinkedIn, i 2020 stod for 42 % af den samlede annonceomsætning i Danmark. Dette er en stigning i forhold til 2019, hvor de tre aktører tilsammen stod for 38 % af annonceomsætningen (korrigeret for den generelle prisudvikling). Stigningen skal ses i lyset af, at der skete et samlet fald på 5 % i annonceomsætningen i Danmark fra 2019 til 2020 fra 13,8 mia. kr. til 13,1 mia. kr., mens de tre aktørers samlede annonceomsætning steg fra 5,2 mia. kr. i 2019 til 5,5 mia. kr. i 2020. Sidste år var de mediegrupper, der gik mest tilbage, de trykte dagblade (herunder også de regionale) og de lokale og regionale ugeaviser, der gik tilbage med henholdsvis 26 % og 23 % i forhold til 2019.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Milliarder af kroner i annonceomsætning, som før gik til danske medievirksomheder, og hvoraf en stor del blev brugt på at lave journalistik, går nu til techvirksomheder i udlandet. Derfor har vi i de kommende medieforhandlinger en opgave med at styrke vores regionale medier, som jo er presset af tabte annonceindtægter. Og så er der her en udfordring på den længere bane med at få techvirksomhederne til at bidrage mere til fællesskabet.

I medieforhandlingerne skal vi også styrke dansksproget indhold og public service, så vi har en tilstrækkelig modvægt til den stigende magt, tech-giganterne har over den offentlige samtale. Det handler om at beskytte vores demokrati."

Rapporten viser desuden at:

  • Ældre henter ind på digitalt medieforbrug: Sidste år brugte 97 % af 71+-årige internettet mindst én gang om ugen. Det er en stigning fra 90 % i 2019, og andelen af ældre, der er på internettet mindst én gang ugentligt, ligger nu på niveau med resten af befolkningen. Samtidig har de 71+-årige i gennemsnit to profiler på sociale medier, og spørger man de ældre brugere, hvor lang tid de brugte på sociale medier ”i går”, er svaret i gennemsnit 54 minutter. Dertil kommer, at 26 % af de 71+-årige streamede minimum en gang om ugen i 2020. Dette er en synlig stigning i forhold til 2019, hvor kun 18 % af de ældre streamede ugentligt.
  • Der er forskel på, hvilke medier vi tilgår digitalt: Selvom udviklingen går i samme retning for alle medietyper, er der væsentlig forskel på, hvor udbredt den digitale brug er for de forskellige medier. Ser man på den ugentlige brug af digitale medier, viser rapporten eksempelvis, at 77 % af danskere over 12 år benytter sociale medier, 68 % streamer tv-indhold, 60 % læser nyheder online eller via en app, 27 % lytter til podcasts, mens kun 10 % benytter sites fra magasiner eller ugeblade.
  • Brug af nyheder steg under nedlukningerne: Især i ugerne efter den første store nedlukning steg danskernes brug af tv-nyheder i 2020 i forhold til 2019. Eksempelvis så danskerne i gennemsnit 50 minutter tv-nyheder dagligt i uge 11 2020 mod 16 minutter dagligt i uge 11 året før. Med undtagelse af uge 26 og uge 36 var danskernes forbrug af nyheder højere i årets følgende uger, sammenlignet med de tilsvarende uger i 2019, og de samme tendenser gør sig gældende for danskernes brug af radio-nyheder. Det høje forbrug af nyheder kan have en sammenhæng med, at der blev sendt flere nyheder i tv og radio i 2020 sammenlignet med 2019.

Find Rapportering om mediernes udvikling i Danmark her.

Fakta om rapporterne

”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” består af løbende offentliggørelser af viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår, der udgives af Kulturministeriet. Rapporteringen består af otte rapporter, hvoraf Overblik og perspektivering opsummerer hovedkonklusionerne fra de resterende syv rapporter, der hver især går i dybden med et aspekt af mediernes udvikling i Danmark. Læs rapporterne i deres fulde længde via links nedenfor:

Læs rapporten Overblik og perspektivering 2021

Læs rapporten Tv og streaming 2021

Læs rapporten Radio og podcast 2021

Læs rapporten Skrevne nyhedsmedier 2021

Læs rapporten Magasiner og ugeblade 2021

Læs rapporten Internetbrug og sociale medier 2021

Læs rapporten Annonceomsætning 2021

Læs rapporten Forbrug 2021

Kilder

  1. Index Danmark/Gallup Helårsbaser
  2. Det Danske Reklamemarked 2021 af IRM
  3. Danske Medier Research for Kulturministeriet.
  4. Kantar Gallup/Social Media Life
  5. Kantar Gallup/Seer-Undersøgelsen
  6. Kantar Gallup Lokalradio Index

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Øvrige henvendelser: Fuldmægtig Maria Jeppesen, Kulturministeriet tlf.: 41 39 39 19, mail: mje@kum.dk