Nye ordninger løfter livemusikken og børne- og ungelitteraturen

Børn og unge får nu lettere adgang til bøger og oplevelser med litteratur i dagtilbud, SFO og fritids- og klubtilbud, og samtidig giver nye støtteordninger til netværks- og genrespillesteder et løft af livemusikken i hele landet. De to ordninger er en del af finanslovsaftalen for 2021 ml. regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Pressemeddelelse
12.04.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Spillestederne har haft en hård tid under corona-pandemien. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med ordningen for netværks- og genrespillesteder kan støtte endnu flere. Ordningen vil anerkende mindre spillesteder, der sætter fokus på specifikke genrer eller koordinerer de lokale musikalske tilbud i et netværk. Det vil skabe endnu bedre musiktilbud rundt om i hele landet.

Det er en hjertesag for mig, at børn både lærer at læse og nyde at læse. Desværre læser børn ikke så meget i fritiden, som de har gjort. Med den nye ordning tager vi et skridt mod at ændre det billede. Inden længe kan masser af børn i alle aldre tage en spritny bog ned fra hylden i den lokale børnehave eller SFO og blive suget ind i litteraturens verden ”

Zenia Stampe (RV) siger: 

“Som både kulturordfører og mor brænder jeg for at give børn og unge lyst til at læse. Her i landet har vi noget af verdens bedste børne- og ungdomslitteratur. Men alligevel læser danske børn og unge mindre end deres jævnaldrende i mange andre lande. Det skal vi da lave om på. Så da vi forhandlede finanslov sidste år, foreslog vi i Radikale Venstre at sætte penge af til at forny bogsamlingerne over hele landet. For noget af det allervigtigste er naturligvis at sørge for, at de gode bøger er dér, hvor børnene kommer. Det her forslag er en rigtig radikal hjertestarter, så vi er lykkelige over, at vi fik regeringen og de andre støttepartier med på idéen. Nu er pengene på vej ud til landets børn og unge, og vi kan næsten ikke få armene ned.

I efteråret var mange spillesteder ved at gå konkurs. Det lykkedes ved hjælp af private donationer og hjælpepakker at bremse en bølge af massedød blandt spillestederne. Men det blev tydeligt, hvor skrøbelig økonomien er mange steder i det danske musikmiljø. Derfor brugte vi Radikale efteråret på at arbejde sammen med spillestederne om at finde en mere langsigtet løsning på især de mindre spillesteders økonomi. Vi tog løsningen med ind i finanslovsforhandlingerne, og det er så den, der realiseres i dag. Musikken skal snart til at spille igen, og det kan den gøre på danske spillesteder, der står mere solidt. Jeg er stolt over, at det er lykkedes.”

 

Charlotte Broman Mølbæk (SF) siger:

 

”SF er glade for at vi med denne aftale styrker både spillesteder og ikke mindst den danske musikscene. Med denne aftale styrker vi mangfoldigheden på den danske musikscene samt de nye artister. Vi er også rigtig glade for, at vi styrker børns læsning med flere bøger i skoler og daginstitutioner. Det er der behov for i de i forvejen meget pressede budgetter derude.”

 

Spillestedsordningen

Der blev på finansloven 2021 afsat 10 mio. kr. i 2021 og 12 mio. kr. i årene 2022-2024 til etablering af en ny ordning for netværks- og genrespillesteder samt en ordning for nye formater til livescenen.

Formålet er at give rytmiske spillesteder mulighed for at afprøve et virke som netværks- og/eller genrespillested. Et genrespillested har et særligt fokus på at fremme formidlingen og udviklingen af smalle genrer. Et netværksspillested er baseret på et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles koncertprogram og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at løfte det kunstneriske niveau i det pågældende område og at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter de smalle genrer.

Der er ansøgningsfrist for tilskud i 2021 d. 15. maj 2021. For tilskud i 2022-2024 er fristen d. 1. oktober. Ordningen kan søges af rytmiske spillesteder i Danmark. Læs mere om netværk- og genrespillesteder og nye formater til livescenen

Børn og unges adgang til litteratur

Undersøgelser på området viser, at børn læser mindre i fritiden og har lavere læseglæde end tidligere. De danske elevers læseglæde er, sammen med de svenskes, den allerlaveste internationalt. Det er 20% af de danske elever i 4. klasse, der rigtig godt kan lide at læse – mod 43% internationalt. Fra 2010-2017 er antallet af børn, der læser mindst flere gange om ugen, faldet fra 61% til 56%. Det viser bl.a. en undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker fra 2017.

Der er afsat 25 mio. kr. til et nationalt initiativ, der har til formål at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur. Initiativet fokuserer på, at der indkøbes bøger, som stilles nemt tilgængeligt i dagtilbud, SFO og fritids- og klubtilbud, hvor børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi.

Tiltaget omfatter foruden indkøb af materialer også vejlednings- og inspirationsmateriale til de fagprofessionelle, der kan være med til at sikre en varig forandring.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16