Nyt scenekunstudspil skal vende passiv kulturstøtte til aktive kulturinvesteringer

Regeringen og kulturminister Mette Bock er klar med et scenekunstudspil, hvor aktive investeringer og nye udviklingsinitiativer skal bane vej for bedre scenekunst i hele landet. Fire teatre får et økonomisk løft på 3 mio. kr. årligt, tilskudsordningen for de store teatre i hovedstaden skal forenkles, og 33 mio. kr. er øremærket til en ny udviklingspulje. De politiske forhandlinger begynder i denne uge.

Pressemeddelelse
21.02.2019

Kulturminister Mette Bock siger:

"Der er brug for aktive investeringer i vores teatre, som kan gøre en forskel og give bedre scenekunst til gavn for borgerne. Og det kræver prioriteringer. Jeg vil styrke Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater samt Aveny-T, som hver på deres områder viser særlige potentialer. Desuden foreslår jeg, at vi nedlægger Det Københavnske Teatersamarbejde. Det vil forenkle tilskudsstrukturen og frigøre økonomi til nye initiativer. 

Regeringen har også øremærket 33 mio. kr. til en ny udviklingspulje, som skal gøde jorden for flere tværgående samarbejde mellem teatrene og sikre, at de bedste forestillinger kan få et længere liv og nå bredere ud i landet.

Jeg har sat stor pris på dialogen, jeg har haft med hele branchen, som har bidraget med nyttigt input. Nu skal vi i gang med de politiske drøftelser. Vi skal sikre, at alle landets borgere også i fremtiden vil kunne opleve scenekunst af højeste karat."  

Fakta om regeringens scenekunstudspil: 

  • Styrkelse af fire teatre – Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater – der viser særlige potentialer, herunder at tiltrække det helt unge publikum. Det foreslås, at 9 mio. kr. øremærkes årligt til de tre jyske teatre og 3 mio. kr. til Aveny-T.
  • Administrativt mellemled fjernes ved at nedlægge Det Københavnske Teatersamarbejde. Dermed frigøres 2,6 mio.kr. til andre initiativer. Fremover får de fire teatre i teatersamarbejdet større frihedsgrader og et større selvstyre i forhold til deres drift.
  • Udviklingspulje på 33 mio. kr. til bedre samarbejde mellem teatrene og længere levetid til forestillingerne.
  • Egnsteatrene i Danmark skal kunne medregne bl.a. koproduktioner i det lovpligtige krav om 2 årlige egenproduktioner.
  • Støttestrukturen for refusionsordningen foreslås forenklet ved nedlæggelse af Refusionsudvalget (for børneteater) og flytte opgaven til Statens Kunstfond. Godkendelsesproceduren sker herefter skriftligt, som andre forestillinger, der behandles af kunstfonden.
  • Det statslige tilskud til børnebilletter samles under Formidlingsordningen.
  • Finansieringen til en del af indsatserne i udspillet foreslås fundet ved at reducere Formidlingsordningen med 9,6 mio.kr. om året, indfaset over tre år. Bevillingen er på nuværende tidspunkt på ca. 75 mio.kr. årligt. Ud fra et gennemsnit vil statens tilskud til billetter solgt med rabat til voksne falde fra 62 kr. til 51 kr. og tilskuddet til billetter solgt med rabat til børn falde fra 80 kr. til 65 kr., når reduktionen er fuldt indfaset efter tre år. Tilskuddet til teaterforeningerne fortsætter uændret.

Baggrund for regeringens scenekunstudspil

Gennem det seneste år har kulturministeren Mette Bock været i dialog med en lang række forskellige aktører på scenekunstområdet, bl.a. i forbindelse med en stor konference i Odense i foråret 2018 og efterfølgende i form af en række møder med scenekunstmiljøet. Efterspørgslen efter en stor, gennemgribende scenekunstreform har været begrænset, men flere aktører har efterlyst nye udviklingsinitiativer og mere samarbejde på tværs. I de kommende uger vil kulturministeren drøfte regeringens udspil med de øvrige politiske partier. 

Økonomi

Regeringen har afsat 33 mio. kr. til den nye udviklingspulje på finansloven 2019. Herudover vil de foreslåede prioriteringer og ændringer ske inden for den eksisterende økonomiske ramme til scenekunstområdet. Initiativerne indebærer samlede omprioriteringer på 12,9 mio.kr. årligt i 2020-2022 og 12,7 mio.kr. i 2023 (eksklusiv bevillingen til udviklingspuljen). 

Regeringens udspil til forhandlinger om scenekunst: "Stærkere teatre: Fra passiv kulturstøtte til aktiv kulturinvestering”

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16