Omlægning af biblioteksafgift udskydes på grund af corona

Ny bekendtgørelse sikrer stabil og gradvis indfasning af fordelingen af bibliotekspenge mellem henholdsvis digitale bøger og fysiske udlån. E-bøger og netlydbøger har tegnet sig for en stor andel af udlånene under corona-epidemien.

Nyhed
03.05.2022

Kulturministeren har netop udstedt en bekendtgørelse, der skal sikre en stabil og gradvis indfasning af biblioteksafgiften, som udbetales for e-bøger og netlydbøger.

Der er udbetalt biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger siden 2018. De første fire år var fordelingen fastlagt på forhånd, og fra 2022 var det planen, at fordelingen skulle ske dynamisk baseret på udlånstallene, sådan at fordelingen af bibliotekspenge for på den ene side e-bøger og netlydbøger og på den anden side fysiske bøger også afspejlede, hvad der blev lånt ud på bibliotekerne. 

Nedlukningerne af bibliotekerne pga. corona-epidemien førte imidlertid til flere digitale udlån og færre fysiske udlån, hvilket ville give et stor spring i den digital andel af bibliotekspengene i 2022 og dermed også en pludselig nedgang i udbetalinger for fysiske bøger.

Derfor er det besluttet i stedet at foretage en trinvis opjustering af den digitale andel i 2022 og 2023, hvorefter at den dynamiske model baseret på udlån vil træde i kraft i 2024.

Hvis man som planlagt var overgået til den dynamiske model i 2022, ville næsten en fjerdedel, 22,4 pct., af den samlede pulje af bibliotekspenge, svarende til omkring 41 mio. kr., gå til de digitale materialer. Til sammenligning var der i 2021 afsat ca. 8 pct. af den samlede bibliotekspulje på 190 mio. kr. til de digitale materialer.

Læs bekendtgørelsen her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16