Politisk aftale sikrer mere hjælp til kulturen, idrætten og foreningslivet

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er nu klar med en ny politisk aftale, der sikrer, at en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker nu bliver forlænget. Samtidig etableres et nyt genstartsteam, en ny biografpulje og en ny kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Pressemeddelelse
27.10.2020

Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier har indgået en ny politisk aftale, der sikrer, at en lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021. Det gælder bl.a. de generelle kompensationsordninger til faste omkostninger og kompensationsordningen for arrangører. Det gælder ligeledes kompensationsordningen til kunstnere.

Aftalen indebærer også, at aktivitetspuljen videreføres med 300 mio. kr., og puljen til breddeidrætten og foreningslivet videreføres med 150 mio. kr. Samtidig afsættes der også midler til en ny kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet. Og der etableres en ny biografpulje og et nyt genstartsteam, der skal understøtte nye, kreative løsninger i kultur-, idræts- og foreningslivet inden for rammerne af de gældende restriktioner.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Danmark er hårdt ramt af corona, og derfor vil kulturlivet, idrætten og foreningslivet også i den kommende tid opleve restriktioner, der gør det svært at afvikle aktiviteter, som de plejer. Meget er stadig åbent, men vi går en svær tid i møde. Med den nye politiske aftale holder vi hånden under de økonomisk pressede kulturinstitutioner, foreningslivet og idrætsaktørerne rundt omkring i landet, så de fortsat kan holde hjulene i gang.

Jeg er også rigtig glad for, at vi nu afsætter 50 mio. kr. til et nyt genstartsteam, der skal hjælpe med finde de kreative løsninger, der gør, at vores kulturliv, idrætten og foreningslivet kan opretholde aktiviteter – også under Corona.”

Den nye politiske aftale indebærer bl.a., at følgende hjælpepakker og kompensationsordninger forlænges: 

  • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger 
  • Kompensationsordningen for arrangører
  • Kunststøtteordningen
  • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. 
  • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed 
  • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. 
  • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse.

Aftalepartierne er desuden enige om at udvide adgangen til de eksisterende kompensationsordninger, så virksomheder såvel som den del af kultur- og idrætslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet. Herudover er aftaleparterne enige om, at freelancere, kombinatører og kunstnere også uden CVR-nr., fx professionelle musikere, dansere, lys- og lydudstyrsleverandører mv. omfattes af kompensationsordningen til leverandører til private fester mv. 

Aktivitets- og foreningspulje for kulturlivet

Aftalepartierne er enige om at videreføre aktivitetspuljen samt tilføre yderligere midler hertil. Der er enighed om at overføre eventuelt uforbrugte midler og afsætte yderligere 300 mio. kr. i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021. De nuværende kriterier for puljen fastholdes. Breddeidrætten og foreningslivet vil fortsat have et støttebehov som følge af COVID-19-restriktionerne. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte yderligere i alt 150 mio. kr. til foreningspuljerne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021 på de nuværende betingelser for puljerne. 

Ny biografpulje

Som et nyt initiativ, er aftaleparterne enige om at oprette en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet. 

Genstartsteam for kultur- og idrætsliv

For at understøtte at danskerne fortsat kan bruge kulturlivet – til trods for restriktioner og begrænsninger – etableres der et nyt genstartsteam. Ambitionen er, at professionel kultur- og idrætslivet skal få mulighed for udvikling og afprøvning af nye formater, konkrete cases og initiativer, der kan være med til at bane vejen for, at et aktivt kultur - og idrætsliv kan udfolde og udvikle sig – på trods af de gældende restriktioner. Der afsættes 50 mio. kr. til gennemførelse af forslag udviklet i genstartsteamet. 

Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet

Indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer bevirker, at den folkeoplysende voksenundervisnings (aftenskolerne) og daghøjskolernes samt Folkeuniversitetets aktiviteter pt. ikke kan gennemføres i fuldt omfang eller på anden vis er påvirket. Der afsættes derfor 60 mio. kr. til at oprette en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som restriktionerne medfører, som er målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet. 

Arbejdslegater

Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.

Følgende partier er med i aftalen:
Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet

Læs hele aftaleteksten på Erhvervsministeriets hjemmeside her

Se udvalgte nøgletal over kompensationsordninger mm. der berører Kultuministeriets område

Læs mere om covid-19 tiltag på Kulturministeriets område her

Opdateret den 28. oktober 2020

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16