Regionale og lokale medievirksomheder har mistet 16 % af omsætningen fra 2016 til 2019

Ny rapport fra Kulturministeriet kaster lys over de danske medievirksomheders omsætning og beskæftigelse. Mens tv- og filmproducenter oplever fremgang, taber skrevne nyheds- og aktualitetsmedier – især de lokale og regionale – omsætning og beskæftigelse.

Pressemeddelelse
29.04.2021

Danske medievirksomheder omsatte i 2019 samlet set for 30,2 mia. kr. og beskæftigede 18.088 årsværk. Mens omsætningen var på niveau med 2016, faldt virksomhedernes beskæftigelse med 876 årsværk svarende til et fald på ca. 5 %. De samlede tal dækker imidlertid over væsentlige forskelle i de underliggende brancher:

  • Regionale og lokale medier i tilbagegang: Medievirksomheder, der udgiver skrevne nyheds- og aktualitetsmedier, går generelt tilbage. Særligt hårdt ramt er medievirksomheder, der primært udgiver regionale og lokale medier. Samlet set er deres omsætning fra 2016 til 2019 gået tilbage med 624 mio. kr. og beskæftigelsen med 662 årsværk svarende til fald på 16 % i begge tilfælde. Dog oplever de forholdsvis små digitale lokalaviser pæn fremgang.
  • Audiovisuel fremgang: Flere audiovisuelle brancher har haft omsætningsvækst fra 2016 til 2019, herunder fx filmproducenter med 258 mio. kr. (18 %) og tv-producenter med 220 mio. kr. (14 %). I den største af brancherne, tv og streaming, er omsætningen vokset med 527 mio. kr. (4 %).
  • Digital vækst: Virksomheder, der alene udgiver rent digitale skrevne nyheds- og aktualitetsmedier, har fra 2016 til 2019 øget omsætningen med 142 mio. kr. (56 %) og beskæftigelsen med 152 årsværk (53 %). Analysens podcastvirksomheder, der typisk er ganske små, omsatte i 2019 for 26 mio. kr. og beskæftigede 30 årsværk.

Tallene fremgår af rapporten ”Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder”, som Kulturministeriet har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Rapporten belyser omsætningen og beskæftigelsen blandt indholdsbaserede danske medievirksomheder inden for brancherne tv og streaming, radio og podcast, skrevne nyheds- og aktualitetsmedier, forlag, magasiner og ugeblade, film- og tv-producenter samt pladeselskaber.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Den nye rapport understreger, at lokale og regionale medier har nogle rigtigt svære kår. Det er alarmerende, for de spiller en vigtig rolle i vores demokrati. Derfor er det mit ønske, at vi bruger de kommende medieforhandlinger på at drøfte, hvordan vi kan styrke de lokale og regionale medier.

Fremgangen for rent digitale nyhedsmedier viser til gengæld, at der er grobund for, at god journalistik kan udvikle sig nye steder – også uden for de etablerede mediehuse.

Jeg håber, at den hjælp, de skrevne nyhedsmedier har fået med indførelsen af digital nulmoms i 2019, er kommet danskerne til gode enten i form af lavere priser eller ved styrket kritisk og undersøgende journalistik. Frem til 2020 ser det dog stadig ud til, at den samlede beskæftigelse hos de skrevne nyheds- og aktualitetsmedier falder, selvom faldet ser ud til at have taget lidt af de seneste par år.”

Læs rapporten ”Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder”

Fakta om rapporten

Rapporten ”Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder” er en del af Kulturministeriets ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, som løbende offentliggør viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.

Rapporten er baseret på data fra Danmarks Statistik på baggrund af Kulturministeriets virksomhedspopulation. Rapporten omhandler alene indholdsbaserede og dansk-registrerede medievirksomheder.

Medievirksomhederne beskrives i analysen ud fra følgende:

  • Deres omsætning og beskæftigelse (årsværk) opgjort ud fra brancher, ejerskab/finansiering samt yderligere opdelinger af brancherne skrevne nyheds- og aktualitetsmedier samt radio og podcast.
  • Beskæftigelsen beskrives endvidere i detaljen ud fra kønsfordelingen, herkomst, uddannelse, alder og geografi.

Herudover belyser rapporten også kort en række af de faktorer, der i disse år påvirker de danske medievirksomheder. Herunder fx de udenlandske tech- og medievirksomheder og COVID-19.

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Specialkonsulent Anders Sebastian Kauffeldt, tlf.: 41 39 39 13