Rigsarkivet vil alligevel ikke gemme uformel kommunikation i Aula

Det fremgår af redegørelse til ministeren fra Rigsarkivet, at arkivet alligevel ikke vil gemme den uformelle kommunikation fra den digitale kommunikationsplatform.

Pressemeddelelse
13.11.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har modtaget en redegørelse fra Rigsarkivet om bevaring af folkeskolernes digitale kommunikationsplatform Aula.

Redegørelsen blev bestilt i september efter presseomtale af, at Rigsarkivet har udstedt en bekendtgørelse om, at alle beskeder, inkl. vedhæftede filer, skal bevares og afleveres på arkiv (for så vidt angår billed- og videofiler dog kun filer uploadet d. 1. og d. 15. i en måned).

Af redegørelsen til ministeren fremgår blandt andet, at det er i overensstemmelse med arkivloven, at Rigsarkivet indsamler fortroligt materiale og følsomme personoplysninger. Arkivloven rummer tilgængelighedsregler, der skal beskytte personoplysninger.

Det fremgår endvidere, at Rigsarkivet har genovervejet bevaringsværdien af it-platformen og er nået frem til, at arkivet i sin nuværende bevaringsbekendtgørelse ikke har ramt rigtigt, når det gælder balancen mellem formel og uformel kommunikation i Aula. Den uformelle kommunikation i Aula vil derfor ikke blive en del af arkiveringen.

Derfor vil Rigsarkivet nu bede den arbejdsgruppe, der har arbejdet med bevaringsbestemmelserne, om at undersøge, hvordan data i de to nævnte kategorier i praksis kan adskilles, så den omfattende dialog af uformel karakter ikke bevares. Rigsarkivet vil efter en drøftelse med de kommunale parter udstede en ændringsbekendtgørelse med dette formål.

Rigsarkivet konkluderer også, at der er behov for at ændre praksis i forhold til inddragelsen af interessentgrupper i udarbejdelsen af bevaringsbestemmelser for at få belyst flere vinkler på en bevaringssag, således at man f.eks. i en sag som den aktuelle inddrager forældrerepræsentanter.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

” Vi skal ikke gemme alt, bare fordi vi kan. Derfor er jeg tilfreds med, at Rigsarkivet har genovervejet deres beslutning og nu er nået frem til, at det ikke er nødvendigt at gemme den omfattende uformelle kommunikation, der finder sted i Aula. Det synes jeg er en fornuftig beslutning. Før i tiden arkiverede vi jo heller ikke alle elevernes kontaktbøger, og der er meget af kommunikationen mellem lærere og forældre og forældre imellem, som skal have lov at forblive privat.”

Redegørelsen fra Rigsarkivet kan læses her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16