Undersøgelse fra nyt Tech-center viser udbredt frygt for mis- og desinformation blandt danskerne

Med bare et halvt år til EP-valget kommer det nye Center for sociale medier, tech og demokrati med sin første undersøgelse, der viser massiv frygt blandt danskerne for at mis- og desinformation kan præge demokratiske valg.

Pressemeddelelse
06.02.2024

Den digitale udvikling og brugen af online platforme har fundamentalt ændret måden, hvorpå danskerne kommunikerer, interagerer og debatterer med hinanden. En ny undersøgelse ”Danskernes holdning til den demokratiske samtale på online platforme”, udarbejdet af det nyetablerede Center for sociale medier, tech og demokrati, peger på, at danskerne oplever en række udfordringer.

F.eks. udtrykker knap to ud af tre af de adspurgte bekymring for, at de får et skævt billede af aktuelle begivenheder i Danmark, når det indhold de præsenteres for online er bestemt af algoritmer. Samtidig er to ud af tre også bekymrede for, at udbredelsen af mis- og desinformation skævvrider det billede.

Derudover viser undersøgelsen også at:

  • Knap tre ud af fire af de adspurgte danskere er enten enige eller overvejende enige i, at offentlige samtaler på online platforme er præget af en hård tone.
  • To ud af tre enten er enige eller overvejende enige i at samtalerne er polariserende.
  • Tre ud af fem er enten enige eller overvejende enige i, at det bidrager til en god offentlig debat online, at platforme sletter eller modererer hadefulde opslag.
  • Knap hver tredje af de adspurgte danskere angiver, at de tror, at mis- og desinformation i meget høj grad eller i høj grad påvirker demokratiske valg i Danmark.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Vi er netop gået ind i et af de vigtigste valgår i historien. Omkring halvdelen af verdens befolkning skal i løbet af 2024 til stemmeurnerne. Udfordringen med mis- og desinformation på nettet er massiv, og det er tydeligt, at danskerne tager det enormt alvorligt. Det kalder på konstant handling, og derfor er jeg glad for at Center for sociale medier, tech og demokrati nu er klar til at være med til at agere værn mod misinformation og splittelse. Vi har behov for langt mere kontrol med techgiganterne, men også langt mere viden til at tøjle udviklingen og sikre, at magten fortsat ligger i hænderne på os danskere."

Om undersøgelsen ’Danskernes holdning til den demokratiske samtale på online platforme’

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden den 12.-18. december 2023 af analyseinstituttet Verian. Spørgeskemaet er besvaret digitalt af 1101 respondenter i alderen 18-92 år som stammer fra Verians online surveypanel. Data er vægtet således, at analyserne er repræsentative for den voksne danske befolkning, hvad angår køn, alder, uddannelse, region og partivalg ved seneste folketingsvalg.

Læs hele undersøgelsen her.

Om Center for sociale medier, tech og demokrati

Center for sociale medier, tech og demokrati er etableret som en del af Medieaftalen 2023-2026. Centret har til opgave at bidrage med viden om brugernes mentale trivsel, om tech-giganternes betydning og konsekvenser for danske medier, og om hvilken indvirkning spredning af mis- og desinformation på digitale platforme har på den demokratiske samtale.

Læs mere om Center for sociale medier, tech og demokrati her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16