10 millioner til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Der er netop uddelt 10 millioner kroner til foreninger på kultur- og socialområdet, som skal skabe aktiviteter for borgere over 21 år, der er ramt af ensomhed under coronapandemien. Aktiviteterne giver deltagerne adgang til helt nye fællesskaber, de normalt ikke ville være en del af.

Pressemeddelelse
21.12.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger: 

”I en tid, hvor coronarestriktionerne gør det svært for os at mødes, er der stor brug for fællesskaber til de danskere, der er særligt udsat for ensomhed. I Danmark har vi et stærkt foreningsliv, der forstår at tænke kreativt, når krisen rammer, og som er parat til at tage hånd om dem, der virkelig har brug for det lige nu. Med puljen har vi gjort det muligt at skabe en masse nye, spændende fællesskaber, som skal tage kampen op mod ensomheden. Der har været rigtig mange ansøgere, og det siger jo noget om, at der heldigvis er mange, som har overskud til at gøre en indsats for dem i vores samfund, der har det allersværest lige nu. Det er samfundssind."

1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Foreninger på social- og kulturområdet rundt omkring i landet har modtaget i alt 10 millioner kroner til bekæmpelse af ensomhed. 

Blandt nogle af de mange projekter, som har fået mulighed for at realisere deres idéer, er et samskabende strikke-projekt for socialt udsatte borgere, som "Landsforeningen af VæreSteder" står bag. 

Muskelsvindfonden har taget initiativ til projektet "Fællesskaber mod ensomhed i familier med ALS”, da ALS-familier på grund af coronasituationen i høj grad lever isoleret. Organisationen "OMBOLD" afholder en landsdækkende E-sport-liga for socialt udsatte borgere fra bl.a. herberger. I Sydjylland kan isolerede, udviklingshæmmede borgere se frem til det nye år, hvor de kan komme på shelterture i Vejle og kanoture i Kolding som en del af et projekt, som Udviklingshæmmedes Landsforening har organiseret.

Se oversigt over alle projekter, der har fået tilskud, på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
 

Fakta om puljen

Puljen er en del af en større politisk aftale af den 6. november 2020, hvor der blev afsat i alt 50 millioner kroner til at sikre aktiviteter for borgere, der oplever ensomhed som følge af coronapandemien i 2020 og 2021. 

Midlerne er blevet fordelt således:

•    10 millioner kroner til en pulje til 1000 nye fælleskaber mod ensomhed.
•    15 millioner kroner til Danmarks Almene Boliger til lokale indsatser mod ensomhed.
•    20 millioner kroner til COVID-19-partnerskaberne for ældre, udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap igennem Social- og Indenrigsministeriet.
•    5 millioner kroner til KFUMs "Social Drive Out" til indsats for udsatte borgere i landdistrikter.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, der administrerer puljen til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16