10 mio. kr. i kultur-hjælp til ældre borgere

En ny aftale med ekstra penge til kultur for ældre gør det muligt for kulturlivets mange aktører at hjælpe de ældre i tiden med COVID-19.

Pressemeddelelse
01.05.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Vores ældre er hårdt ramt af Corona-krisen. Mange er isolerede fra deres kære. Der er i den grad brug for tiltag, som kan gøre livet lidt lysere for dem. Her kan kulturen noget særlig – skabe sammenhold og håb. Jeg ved, at der rundt om i kulturlivet er mange ideer til, hvordan man fx kan give de ældre på plejehjemmene oplevelser og opmuntring – fx med sang og musik. Jeg håber, vi hurtigt kan omsætte ideerne til virkelighed med de nye midler!”

Baggrund

I en ny politisk aftale på sundheds- og ældreministerens område om tiltag for ældre ifm. Covid-19 indgår en pulje på 10 mio. kr. Puljen kan søges af samarbejder mellem kulturelle aktører og sociale aktører, fx plejehjem og kommuner, til kulturelle tiltag for ældre ifm. Covid-19. 

Midlerne vil indgå i puljen til udsatte og sårbare, som snarest muligt bliver opslået som en pulje i Slots- og Kulturstyrelsen.

I aftalen indgår også etablering af et nyt partnerskab med bl.a. aktører fra kulturlivet og idrætten, som skal overvåge situationen og komme med forslag til initiativer, der skal hjælpe de ældre gennem Corona-krisen.

Læs hele aftalen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16