10 mio. kr. skal støtte udsatte og sårbare i Corona-krisen

En ny aftale med ekstra penge til at skabe nye partnerskaber, gør det muligt for kultur-, idræts- og foreningslivet og højskolerne at hjælpe de mest sårbare grupper gennem Corona-krisen.

Pressemeddelelse
24.04.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Corona-krisen, og den isolation den skaber, er særlig svær for sårbare grupper som børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Her kan kulturen skabe fællesskab og sammenhold på en måde, som intet andet. Og vi har en række kulturinstitutioner, idrætsforeninger, højskoler og aftenskoler, der brænder for give vores udsatte og sårbare grupper oplevelser, der giver mening og opmuntring i en svær tid. Jeg ved, at der derude er mange gode ideer til, hvordan kulturen kan hjælpe, og jeg håber, at vi nu kan realisere dem ved at skabe nye partnerskaber, som kan hjælpe vores mest sårbare.”

Baggrund

Ved en politisk aftale på social- og indenrigsministerens område om tiltag for svage og sårbare grupper indgår en pulje på 10 mio. kr., som kan søges af kulturinstitutioner, skoler og alle foreninger og organisationer på kulturområdet bredt, til nye samarbejdsprojekter omkring udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

I aftalen indgår også etablering af nye partnerskaber med bl.a. aktører fra kultur, idrætten og foreningerne som skal overvåge situationen og komme med forslag til initiativer, der hjælper hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede igennem og efter den isolation, som Covid-19 skaber. Ligeledes er der i aftalen indarbejdet 5 mio. kr. som kan søges af bl.a. organisationer, idrætsforeninger og spejderne til hjælp til sommerlejre og aktiviteter for udsatte børn og familier.

Læs hele aftalen om initiativer for sårbare og udsatte målgrupper i forbindelse med Covid-19

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16