100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark markeres i hele landet

Kulturministeriet og Folketinget uddeler nu 6 mio. kr. til en lang række aktiviteter i anledning af markering af genforeningsjubilæet 2020. En genforeningsbus, fællessang og en sønderjysk ”ambassade” i København er blandt de aktiviteter, der skal sikre, at markeringen finder sted i hele landet.

Pressemeddelelse
18.12.2018

Kulturminister Mette Bock siger:

”I 2020 markerer vi en meget vigtig historisk begivenhed i Danmarks historie, når vi fejrer Sønderjyllands genforening med Danmark efter nederlaget i 1864. Det er ikke bare en vigtig begivenhed i Sønderjylland, men det er det for hele Danmark. 

De mange spændende aktiviteter er hver især et bidrag til at fortælle historien om 100-året for genforeningen fra flere synsvinkler og ikke mindst til at få historien ud i hele landet. Jeg glæder mig over, at der har været så stor en interesse for at være med til at markere Genforeningsjubilæet, og jeg er overbevist om, at vi får en festlig, folkelig og værdig markering i hele landet.” 

Folketingets formand Pia Kjærsgaard siger:

”Med genforeningen fejrer vi en stor national begivenhed både nord og syd for grænsen. Vi skal markere genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund, for vores nationale selvforståelse og for venskabet med Tyskland. 

Jeg glæder mig til, at der bliver fortalt en masse historier om de mennesker, som lever og har levet i grænseegnen. Ud over at støtte projekter om folkeoplysning har Folketinget og Landdagen givet hinanden håndslag på et samarbejde om at fejre jubilæet”.

Baggrund 

Kulturministeriet og Folketinget har i efteråret 2018 gennemført en ansøgningsrunde med det formål at kunne støtte projekter, der skal markere genforeningsjubilæet i 2020. Det drejer sig om formidlende og folkeoplysende aktiviteter, udstillinger med udgangspunkt i Danmarks og det dansk-tyske grænselands historie. Der er i den forbindelse lagt vægt på inddragelse af nye målgrupper, herunder især ungdommen, inddragelsen af en stor målgruppe, geografisk spredning mv.

Kulturminister Mette Bock har nu besluttet at støtte 18 konkrete projekter, som dækker over en lang række formidlingsformer og henvender sig til alle danskere. Der er en stor geografisk spredning, således at Genforeningsjubilæet 2020 bliver markeret i hele landet. De støttede projekter omfatter blandt andet teater, nye undervisningsmaterialer, folkemøder, formidling af genforeningsstenene, kunst- og kulturhistoriske udstillinger, en ”Genforeningsbus”, fællessang og en sønderjysk ”ambassade” i København.

Se oversigten over alle aktiviteterne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16