13 nye idrætsprojekter skal få flere udsatte med i lokale fællesskaber

Kulturministeren uddeler nu 19,2 mio. kr. til 13 nye idrætsprojekter, der skal hjælpe udsatte med at skabe flere sociale relationer og i højere grad føle sig inkluderet i lokale fællesskaber.

Pressemeddelelse
20.12.2019

Træningsmakkere, netværk, fritidspas, mentorer, gå-hold og en enkelt idrætscontainer. Det er nogle af de remedier, de 13 nye idrætsprojekter tager i brug, når de på forskellig vis skal bidrage til at få flere udsatte borgere med i fællesskaber gennem idræt.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”I regeringen vil vi gerne arbejde for, at flere føler sig som en del af fællesskabet. Idræt kan være med til, at det sker. Idræt er sundt, og idræt skal være for alle. Derfor er det ikke bare godt – det er også enormt vigtigt, at vi gennem disse nye projekter kan hjælpe flere med i de fællesskaber, som vi andre tager for givet. Vi har modtaget langt flere ansøgninger, end vi havde turdet håbe på, og der var mange virkelig gode og interessante ansøgninger – desværre kan vi ikke tilgodese alle. Men det viser for mig, at der er en kæmpe velvillighed i forhold til at hjælpe hinanden i vores samfund.”

Projekterne, som kommer til at sprede sig ud over danmarkskortet, henvender sig til et bredt spektrum af forskellige grupper af udsatte borgere bl.a. psykisk sårbare, hjemløse, borgere med funktionsnedsættelser, kriminalitetstruede unge og piger med minoritetsbaggrund.

De 13 nye idrætsprojekter til udsatte:

 1. Frivilligcenter Silkeborg: ’Trinvis inklusion gennem idræt’ for psykisk sårbare og borgere med autismespektrumforstyrrelser.
 2. Høje-Taastrup kommune (Sundhedsfællesskabet): ’Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber’ for psykisk sårbare i Albertslund, Glostrup og Rødovre.
 3. Klub Liv og Motion: ’Bliv god til aktiv fritid – Unge med særlige behov i vadestedet mellem ung og voksen’ for unge med særlige behov i alderen 16-25 år i Helsingør.
 4. Parasport Danmark: ’Rising Stars’ for børn og unge med handicap. 
 5. Albertslund Boligselskab: ’Idrætscontainer i udsatte boligområder’ for børn og unge i risikogruppen.
 6. Sønderborg Kommune: ’Idrætspædagogisk Assistance’ for borgere med udviklingshæmning.
 7. Landsforeningen af Væresteder: ’Går det, så går det godt’ for værestedsbrugere, som bliver uddannet som holdledere.
 8. Askovfonden: ’Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’ for psykisk sårbare og kriminalitetstruede unge mellem 18-30 år i København.
 9. Faaborg-Midtfyn kommune: ’Ud i naturen - ind i fællesskabet’ for unge udsatte borgere samt veteraner, der har været udsendt til verdens brændpunkter.
 10. GAME: ’Aktive og inkluderende fælleskaber for piger i udsathed’ for piger med minoritetsbaggrund (8-15 år).
 11. Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH): ’Outsider’ for unge med funktionsnedsættelse.
 12. Blå Kors Rold Skov: ’Idrætsfællesskaber i Arden’ for hjemløse, psykisk syge, mennesker med misbrugsproblemer m.fl. bosat på behandlingsstedet Blå Kors Rold Skov.
 13. Idrætscenter Østermarken, Aars: ’Holdidræt med hørehæmmede’ for hørehæmmede.

Fakta om puljen

Puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’ skal understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere forskellige aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion og fastholdelse i lokale fællesskaber. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser.

Den samlede pulje er på 19,2 mio. kr. Kulturministeriet modtog i alt 79 ansøgninger. De udvalgte 13 projekter foregår i perioden 2020-2022.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16