1,6 mio. kr. til idrætsprojekter

To vigtige indsatsområder på idrætsområdet får tilført 1,6 millioner kr. Pengene skal henholdsvis gå til Play the Game til arbejdet med at bekæmpe korruption i internationale idrætsorganisationer og til at sikre mere idræt for udsatte målgrupper.

Nyhed
31.01.2019

Kulturminister Mette Bock siger:

”Danmark skal blive ved med at være et foregangsland, når det handler om bekæmpelse af korruption i idrætsorganisationer. Play the Game løfter allerede en stor indsats, når det kommer til at arbejde imod eksempelvis matchfixing og doping på et internationalt plan. Den indsats bakker vi nu yderligere op om.

Det glæder mig desuden, at vi kan give arbejdet med at sikre mere idræt for udsatte målgrupper et økonomisk løft. Vi skal have alle med i idrætsfællesskaberne.” 

Midlerne til de to indsatser udmøntes af parterne, som også står bag den politiske stemmeaftale om idræt: Regeringen (V, LA, K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 

Det går pengene til

750.000 kr. går til Play the Game til at fortsætte arbejdet med at indføre god forvaltning og bekæmpe korruption i internationale idrætsorganisationer. Play the Game arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt bl.a. gennem den internationale Play the Game-konference. Play the Game hører under Idrættens Analyseinstitut. 

850.000 kr. går til at understøtte idræt for udsatte. Konkret indgår midlerne i puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’, som blev besluttet ifm. satspuljeaftalen 2018 (11,3 mio. kr. 2019-2022), og som vil blive styrket med yderligere 7 mio. kr. fra Kulturministeriet. Puljen, som skal få flere personer, der står udenfor eller på kanten af samfundet til at deltage i idrætsfællesskaber, vil blive slået op i løbet af 2019. 

Om omstillingsmidlerne

Midlerne kommer fra de såkaldte ’omstillingsmidler’, som blev indført i forbindelse med stemmeaftalen om idræt af 6. maj 2014 til finansiering af idrætspolitiske prioriteringer på Kulturministeriets område. Omstillingsmidlerne er finansieret via et omstillingsbidrag for alle de idrætsorganisationer, der modtager udlodningsmidler. Omstillingsmidlerne understøtter de idrætspolitiske sigtelinjer på Kulturministeriets område fra 2016.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16