2 mio. kr. til almennyttige projekter med kulturelle formål

Ny pulje til almennyttige kulturelle projekter støtter 27 forskellige projekter. Projekterne beskæftiger sig med demokrati, menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. Verdenskrig.

Nyhed
25.02.2019

I 2018 erstattede ’puljen til almennyttige kulturelle projekter’ den tidligere ’pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål’. Puljen finansieres af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til andre almennyttige formål og Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen. 

Puljen har nu været slået op for første gang, og der er i alt givet 2.097.800 kr. til 27 almennyttige kulturelle projekter. 

Projekter i ind- og udland

De 27 projekter, der nu får støtte, kommer til at foregå i mange egne af Danmark, men midlerne når også til demokratilæring i Nepal, dans i Vestbengalen i Indien og en fodboldturnering i Sierra Leone. 

Formålet med den nye pulje er at støtte almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder: demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. Verdenskrig. 

De 27 projekter, der modtager støtte fra puljen, kan ses i aktstykket om fordeling af tilskud til almennyttige kulturelle projekter, der er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg d. 21. februar 2019.

Næste ansøgningsfrist til puljen er den 5. marts 2019

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16