30 millioner til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Partierne bag finansloven (Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Alternativet) har som led i aftale om at understøtte oplevelsesindustrien sat penge af til en pulje på 30 mio. kr., som foreninger kan søge. Målet er skabe oplevelser for voksne mennesker, der mangler fællesskaber og relationer.

Nyhed
26.03.2021

Puljen vil kunne søges af foreninger på kulturområdet og på socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, for eksempel idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger mv. De vil få mulighed for at skabe oplevelser for eksempelvis ældre, tidligere anbragte unge eller mennesker med sjældne diagnoser.

Det vil være en betingelse, at pengene bruges i oplevelsesindustrien. Det kan for eksempel være på kursussteder, restauranter, spillesteder, teatre og andre kultur- og oplevelsesinstitutioner samt til arrangementer i oplevelsesindustrien inden for sport, gaming, adventure og outdoor. Aktiviteterne vil kunne afvikles i takt med, at oplevelsesindustrien åbner igen.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Der var stor interesse for puljen til 1000 nye fællesskaber, da vi for første gang åbnede den i efteråret. Så vi ved, at der i foreningslivet er stor appetit på at skabe fællesskaber for mennesker, der ellers sidder meget alene. I denne omgang skal det ske i oplevelsesindustrien, som vi har stort behov for at få gang i. På den måde forener vi vigtige hensyn til udsatte mennesker, foreningerne og oplevelsesindustrien - blandt andet kulturinstitutioner.”

Yderligere fakta om den nye pulje til 1000 nye fællesskaber

Puljen er målrettet foreninger. Den vil opslået af Slots- og Kulturstyrelsen, når et aktstykke er behandlet i Folketingets finansudvalg.

Puljen indgår i en samlet aftale indgået i Social- og Ældreministeriet om af støtte til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere, herunder mennesker med handicap.

Læs aftalen på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Fakta om den tidligere pulje til 1000 fællesskaber

I efteråret 2020 var det muligt at søge puljen til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed. Den kunne søges af foreninger på kultur- og socialområdet til aktiviteter for borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af coronapandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne skulle give borgere adgang til sociale fællesskaber, som målgruppen ellers ikke har adgang til.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16