6.8 mio. kr. til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på uddannelsesinstitutionerne

Kulturministerens udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) har i år uddelt 6,8 mio. kr. til 18 udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Nyhed
25.01.2019

Kulturminister Mette Bock siger:

”Tillykke til de dygtige medarbejdere på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som har fået bevilling fra udvalget for kunstnerisk udviklingsvirksomhed til deres spændende undersøgelser ind i kunsten, hvad enten det handler om koreografi, musikalsk komposition, filmisk storytelling eller former for visuelle udtryk. Projekterne bidrager til at holde institutionernes viden om den kunstneriske faglighed ajour. Det er til stor gavn for både de kunststuderende og i sidste ende os, der oplever kunsten.”

Formand for KUV-udvalget Ole Lützow-Holm siger: 

”På udvalgets vegne kan jeg sige, at ansøgningsrunden 2018 har været god. Den har båret præg af mange velbegrundede og ambitiøse projekter indenfor musik, film, scene- og billedkunst. Udvalget oplever, at projekterne er godt forankret på uddannelsesinstitutionerne, og det er tydeligt, at institutionerne har fokus på, at den kunstneriske udviklingsvirksomhed skal understøtte videngrundlaget for de kunstneriske uddannelser.”

Baggrund

Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-puljen) har eksisteret siden 2013 og skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som er hovedfinansieret under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Forfatterskolen. 

Kulturministeren har nedsat et udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som har til formål at indstille projekter til at modtage midler fra KUV-puljen. 

Udvalget består af:

  • Formand: Ole Lützow-Holm, professor ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
  • Cecilia Roos, Vicerektor for kunstnärlig forskning og professor ved Dans- och cirkushögskolan under Stockholm University of The Arts og formand for det svenske KUV-udvalg 2010-2014
  • Cecilie Semec, filmfotograf, lektor på Den Norske Filmskole og stipendiat i slutfasen i det norske KUV-stipendieprogram (ph.d. i KUV)
  • Frederik Tygstrup, professor og viceinstitutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

Se de 18 projekter (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16