Årets kulturelle aktstykke er vedtaget

Fordelingen af årets 277 mio. kr. fra udlodningsmidler til kulturelle formål er på plads.

Nyhed
09.06.2022

Pengene fra aktstykket går til mange dele af kulturlivet, blandt andet scenekunst, spillesteder og udvikling og forskning på museer. En del af sidste års tilskud er videreført.

Aktstykket er vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 9. juni 2022.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Vi har i Danmark et rigt kulturliv, der giver os masser af inspirerende og udfordrende oplevelser. Med årets aktstykke støtter vi en bred vifte af initiativer, som kommer rigtig mange danskere til gavn. Med aktstykket understøtter vi kultur i hele landet med de kulturaftaler, vi indgår med kommunerne, og vi bakker op om mange hjørner af kulturlivet. Lige fra Sangens Hus, der styrker og udvikler sangkulturen i Danmark, til Copenhagen Contemporary, der viser installationskunst af samtidskunstens verdensstjerner og talenter.”

Fakta

Aktstykket indeholder blandt andet følgende initiativer:  

  • 46,8 mio. kr. til scenekunst, herunder blandt andet Folketeatret, Dansk Danseteater, Dansehallerne og de sociale teatre Opgang2, C:NTACT og Glad Teater.
  • 33,2 mio. kr. til musik, herunder spillesteder og Sangens Hus.
  • 30,5 mio. kr. til museer, herunder blandt andet forskning på museer og Skibsbevaringsfondens arbejde med at bevare gamle danske skibe af kulturhistorisk værdi.
  • 20,1 mio. kr. til kultur i hele landet, som især går til kulturaftaler og andre former for samarbejder med kommunerne.
  • 18,7 mio. kr. til forskning på kulturinstitutionerne, herunder blandt andet midler til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
  • 15,8 mio. kr. til biblioteker, herunder udviklingspulje og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
  • 14,1 mio. kr. til kultur for børn og unge, herunder blandt andet huskunstnerordningen, som har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen.
  • 14,1 mio. kr. til folkeoplysning, herunder uddannelse af medarbejderne i de folkeoplysende organisationer og hjælp til, at mennesker med handicap kan deltage.
  • 9,4 mio. kr. til litteratur, herunder blandt andet læselystprojekter.
  • 7,7 mio. kr. til billedkunst, herunder blandt andet Den Frie Udstillingsbygning, Guldagergaard og Copenhagen Contemporary.

Det er i udlodningsloven fastsat, at en del af udlodningsmidlerne årligt skal udmøntes til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne til kulturelle formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Udlodningsmidlerne kommer fra Danske Spil A/S' overskud.

Læs aktstykket her. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16