Ændringer af bekendtgørelser om Europa-Nævnet er sendt i høring

Kulturministeren sender forslag til ændringer af bekendtgørelser om Europa-Nævnet i høring.

Nyhed
12.05.2023

Efter anmodning fra Folketingets Europaudvalg og efter indstilling fra Europa-Nævnet sender kulturministeren tre bekendtgørelser om Europa-Nævnet i høring. Det drejer sig om bekendtgørelsen om Europa-Nævnet og bekendtgørelserne om tilskud bevilget af Europa-Nævnet.

Folketingets Europaudvalg har anmodet kulturministeren om at afkorte tilskudsperioden på Europa-Nævnets puljer i den kommende ansøgningsrunde, således at de varer et enkelt år i stedet for de sædvanlige tre år. Anmodningen sker på baggrund af udvalgets snarlige undersøgelse af, hvordan Europa-Nævnet fremover bedst muligt kan understøtte aktuelle behov for debatter om EU i Danmark. Ved at afkorte tilskudsperioden bliver det muligt at gennemføre eventuelle ændringer tidligere end ellers.

Europa-Nævnets bekendtgørelser ændres dermed for at imødekomme ønsket fra Folketingets Europaudvalg.

Parallelt med udvalgets anmodning har Europa-Nævnet indstillet, at ministeren får hjemmel til i særlige tilfælde at kunne genbeskikke nævnets medlemmer for en kortere periode. Forlængelsen vil eksempelvis kunne ske ifm. den kommende undersøgelse af, hvordan nævnet fremover bedst muligt kan understøtte aktuelle behov for debatter om EU i Danmark – her kan nuværende medlemmer bidrage med erfaringer, som nye medlemmer endnu ikke vil have.

Yderligere har Europa-Nævnet indstillet til flere tekniske bekendtgørelsesændringer. Der er primært tale om ændringer, der vil gøre det administrativt lettere at søge nævnets puljer til oplysning om EU. Europa-Nævnet får for eksempel med en ændring klar hjemmel til at dispensere fra tidsfristen for indsendelse af rapport og regnskab.  

Fakta om Europa-Nævnet:

Europa-Nævnets formål er at klæde danskerne på til at kunne tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed. Nævnet uddeler årligt ca. 19,4 mio. kr. Europa-Nævnet uddeler blandt andet midler til politiske partier, private virksomheder, hovedorganisationer og oplysningsforbund.  

Læs bekendtgørelserne her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16