Ændringer i mediestøtten er godkendt af Europa-Kommissionen

Omfordeling af mediestøtte til lokale og regionale nyhedsmedier træder i kraft den 1. januar 2024.

Nyhed
21.12.2023

Europa-Kommissionen har godkendt de ændringer af mediestøtteordningen, der følger af Medieaftale 2023-2026 af 14. juni 2023. Det betyder, at der blandt andet vil ske en omfordeling af mediestøtte fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale nyhedsmedier, en reduktion af supplementsordningen og en modernisering af mediestøtten, så den gøres mere platforms- og teknologineutral.

Lov om ændring af lov om mediestøtte, der udmønter medieaftalen, blev vedtaget af Folketinget den 28. november 2023. Med Europa-Kommissionens godkendelse kan loven træde i kraft pr. 1. januar 2024. Det forventes i forlængelse heraf, at der åbnes for ansøgning til redaktionel produktionsstøtte til nyhedsmedier og projektstøtte til skrevne nyhedsmedier (Innovationspuljen) i primo 2024.

Den nye støtteordning til publicistiske magasiner, der ligeledes følger af medieaftalen, vil først træde i kraft i løbet af 2024, da denne ordning sendes særskilt til godkendelse hos Europa-Kommissionen.  

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16