Aftale indgået om kompensation af MGK-centre, som får reduceret støtte i 2022 og 2023

Statens Kunstfond offentliggjorde torsdag sit oplæg til en ny tilskudsfordeling mellem landets MGK-centre (musikalske grundkurser). Tilskudsmodellen betyder, at nogle MGK-centre over en årrække får øget deres tilskud, mens andre får reduceret deres tilskud.

Pressemeddelelse
27.06.2021

Den nye fordeling er blevet drøftet blandt kulturordførerne, og der er enighed om, at der i forbindelse med udmøntningen af årets kulturelle aktstykke afsættes midler til at kompensere de MGK-centre, som mister bevilling i 2022 og 2023. Formålet er at understøtte, at MGK-centrene uden for de større byer fortsat har gode muligheder for at uddanne musikudøvere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv. Midlerne skal dermed afsættes fra årets kulturelle aktstykke mhp. at kompensere tilskudsnedgangen i 2022 og 2023.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”MGK-centrene spiller en vigtig rolle i det lokale kulturliv, og jeg mener, at der skal være gode muligheder for at dyrke musik, kunst og kultur i hele Danmark. Jeg mener derfor også, det er vigtigt, at en tilskudsfordeling tager højde for, at det lokale kulturliv uden for de større byer bliver fastholdt. Derfor er jeg glad for, at vi bredt mellem kulturordførerne er enige om at finde midler til i 2022 og 2023 at kompensere de MGK-centre, som får reduceret deres tilskud i Statens Kunstfonds nye fordeling.”

Jan E. Jørgensen, Venstre:

”Venstre har været stærkt kritiske over for de påtænkte besparelser på de musikalske grundkurser i Midt-, Vest- og Sønderjylland samt Sjælland. Det er dejligt, at vi har forhindret disse besparelser. Samtidigt kan vi løfte de øvrige MGK’er i Nordjylland, på Fyn og i Hovedstaden, så vi ender med at give mulighed for, at unge, musikalske talenter i hele Danmark kan få et tilbud tæt på og af høj kvalitet.”

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti:

”Da jeg gik i gymnasiet, oplevede jeg, hvordan MGK ikke bare gjorde noget særligt for de enkelte studerende – men for hele gymnasiet. Vi så op til dem og lod os inspirere af dem. Og på den måde kom de til at identificere en helt særlig ånd ved gymnasiet. Derfor bakker jeg fuldt op om, at MGK skal have bedre vilkår end det der gælder i dag, og jeg håber, at vi en dag kan gøre denne ordning permanent.”

Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti:

“Jeg er glad for, at det er lykkedes os at blive enige om at kompensere de MGK centre, der stod til at miste penge. Det koster bare mere at have uddannelse lokalt i provinsen, og den prioritering tager SF gerne, så alt ikke klumpes sammen i de største byer. Med lokale MGK centre sikres der mere lokalt og levende kulturliv. Jeg ønsker dog en mere langsigtet og bæredygtig løsning for MGK fremadrettet og håber, vi snart kan finde sammen om det.”

Zenia Stampe, Radikale Venstre:

“Vi er glade for at have indgået en aftale, der betyder, at vi opprioriterer i stedet for at omprioritere. Aftalen sikrer, at vi kan give noget mere til de MGK’er, der har været underfinansieret, uden at vi behøver at tage det fra de andre. Det handler jo om skabe et generelt højt niveau i hele landet, så vi får dyrket så mange talenter så muligt.”

Søren Søndergaard, Enhedslisten:

”MGK er en stor succes og en vigtig del af den musikalske grunduddannelse i Danmark. Derfor skal midlerne ikke omfordeles mellem de forskellige regionale centre, der skal derimod skaffes flere midler. Det er sket med denne aftale for en midlertidig periode. Det hilser Enhedslisten velkommen, og vi vil arbejde for, at denne midlertidige merfinansiering fremover gøres permanent.”

Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti:

”Der skal være gode muligheder for at dyrke musik, kunst og kultur i hele Danmark. Og ikke mindst så er det vigtigt at fastholde talentudvikling i hele Danmark. MGK-centrene har en central rolle for denne udvikling. Nu er der skabt ro om finansieringen, og jeg ser frem til, at vi finder en mere permanent løsning.”

Uffe Elbæk, Frie Grønne:

“Det er på alle måder en god aftale. På den ene side respekteres Kunstfondens afgørelse. Og på den anden side løser vi det akutte økonomiske problem, der opstod ved denne afgørelse. Jeg er meget tilfreds.”

Alternativet er også med i aftalen.

Aftalepartierne er desuden enige om at drøfte en permanent løsning, herunder mulighederne for håndtering af den fulde indfasning, i god tid inden udløbet af kompensationen i 2023.

Læs aftalen her.

Om Statens Kunstfonds nye tilskudsfordeling

Det er Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik, der træffer beslutning om fordelingen af tilskud til de musikalske grundkurser (MGK).

Statens Kunstfonds tilskudsfordeling er en justeret udgave af den, der blev sendt i høring, og indebærer, at der omfordeles knap 2,25 mio. kr. blandt MGK-centrene ud af en samlet ramme på 41,9 mio. kr., når den er fuldt indfaset i 2025.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16