Aftale om finansloven sikrer fremtiden for Lex.dk og etablerer Kulturens Analyseinstitut

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har indgået en finanslovsaftale for 2022, hvor der blandt andet også er afsat midler til folkeoplysning og en række museer.

Pressemeddelelse
06.12.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Godt formidlet fakta er et af de bedste våben mod konspirationsteorier og falske nyheder. Derfor glæder det mig, at aftalepartierne er enige om at sikre, at Lex.dk kan drive og udvikle sine opslagsværker de kommende år. Det er afgørende, at vi har et dansk opdateret online-leksikon, man kan stole på.

Med dette års finanslov får Danmark et nyt Kulturens Analyseinstitut. Målet er at få mere viden og data, som kan bruges til at udvikle hele kulturområdet. Debatten om et analyseinstitut har stået på længe og har været et udbredt ønske blandt mange kulturaktører. Det glæder mig også, at vi med aftalen styrker folkeoplysningen de kommende år og giver en ekstra hjælpende hånd til en række lokale museer rundt om i Danmark."

Fakta om elementer i aftalen

Lex.dk:

13,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Lex.dk. En forudsætning for tilskuddet er, at indholdet stilles gratis til rådighed og ikke benyttes til kommerciel brug. I de 13,0 mio. kr. i år 2022 indgår en eksisterende bevilling fra forslaget til finansloven for 2022 på 5,2 mio. kr. til opdatering og ajourføring af Den Store Danske.

Kulturens analyseinstitut:

4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til etablering af Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel bl.a. med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser. Kulturens Analyseinstitut etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturens Analyseinstitut drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022.

Museer mv.:

11,5 mio. kr. i 2022 som et ekstraordinært tilskud til Den Blå Planet.

5,0 mio. kr. årligt i udviklingstilskud i 2022-2025 til Danmarks Tekniske Museum i forbindelse med, at museet planlægger at flytte ind i Svanemølleværket i København i 2026.

1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til ARoS i Aarhus.

1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til Den Gamle By i Aarhus.

1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til Kattegatcentret. Det ekstraordinære tilskud supplerer allerede afsatte midler på 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2023 på regeringens forslag til finanslov for 2022.

Scenekunst:

5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til Applaus til en fortsættelse af analysearbejdet på scenekunstområdet samt en udvidelse af Applaus’ aktiviteter med henblik på at understøtte publikumsudvikling på tværs af flere kulturområder.

5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til CPH Stage for at understøtte, at flere teatre fra hele landet kan vise forestillinger ved CPH STAGE, samt højne kvaliteten af aktiviteter og arrangementer, der udbreder og styrker samarbejdet i dansk scenekunst.

Folkeoplysning og foreninger mv.:

7,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 i ekstraordinært driftstilskud til Folkeuniversitetsvirksomhed.

2,0 mio. kr. i 2022 til Esport Danmark til at understøtte foreningens arbejde, projekter, herunder fx uddannelse af Esport-dommere og -trænere mv.

1,1 mio. kr. årligt i 2022-2024 til at øge støtten til Foreningsfællesskabet Ligeværdsarbejde med at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov, som skal gå til ansættelse og løbende efteruddannelse af rådgiverne.

2,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 som et ekstraordinært tilskud til kulturregion Østjysk Vækstbånd. Tilskuddet skal udmøntes til fremme af børns møde med musik og kunst og regionens musikskoler.

Statens Museum for Kunst i Thy

Der afsættes endvidere 1,6 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til etableringen og efterfølgende drift af en afdeling af Statens Museum for Kunst i Thy. Midlerne blev opført på forslaget til finansloven for 2022.  

National arkitekturpolitik og forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne om ’Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed’ afsættes der midler til en national arkitekturpolitik og forundersøgelse af en ombygning af Nationalmuseet.

Der nedsættes en ekspertgruppe, hvis formål er at udforme en national arkitekturpolitik og i den sammenhæng skabe debat om arkitekturens rolle og funktion i vores samfund. Der afsættes 19,5 mio. kr. i 2022-2024.

Der er enighed om at afsætte 11,8 mio. kr. i 2021-2023 til en forundersøgelse af en gennemgribende ombygning og fornyelse af Nationalmuseet.

Nordatlantpulje:

Derudover er Nordatlantpuljen på finansloven for 2022 blevet udmøntet. Som led i dette er der afsat midler til følgende:

  • Et projekt under Dansk Ungdoms Fællesråd, der har til formål at styrke båndene og danne nye fællesskaber mellem unge i Grønland, Færøerne og på Danmark.
  • Tilskud til Føroya Arena i Torshavn.
  • Tilskud til søfarts- og kulturhuset på Vågø.
  • Tilskud til etablering af et nationalgalleri for kunst på Grønland
  • Tilskud til at LearnGreenlandic kan give gratis adgang til online undervisningsmateriale for alle, der ønsker at lære grønlandsk.
  • Tilskud til videreudvikling af læringsmoduler til LearnGreenlandic
  • Tilskud grønlandsksproget radioprogramproduktion for grønlændere i Danmark.

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16