Aktivitetspuljen fortsætter

Det skal fortsat være muligt for kulturlivet at få støtte, selvom areal- og afstandskravene ophørte fra lørdag den 14. august. Det gælder de arrangører, der ikke kan nå at omstille sig de lempede restriktioner.

Nyhed
23.08.2021

Fra lørdag den 14. august er der ikke længere afstands- og arealkrav for kulturlivet, men kulturministeren lægger op til, at der fortsat skal være mulighed for gennem aktivitetspuljen at give støtte til arrangører, som kan dokumentere at have udbudt aktiviteter til publikum, men har vanskeligt ved at nå at omstille aktiviteterne til den nye virkelighed.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Det har stor betydning for kulturlivet, at areal- og afstandskravene nu er væk, så der kan komme flere gæster i bl.a. teatersalene og på spillestederne. Men kulturaktørerne kan have vanskeligt ved med få dages varsel at omstille sig til de nye muligheder. Derfor vil jeg lægge op til, at det fortsat skal være muligt at få støtte fra aktivitetspuljen for de kulturaktører, der har planlagt og udbudt aktiviteter, men som ikke kan nå at omstille sig til de lempede restriktioner. Jeg har præsenteret den politiske aftalekreds for et bud på, hvordan en justeret aktivitetspulje kan se ud. Og jeg håber, at vi snarest kan blive enige om at lempe betingelserne i puljen frem til puljens udløb med udgangen af august.”

Fakta

Slots- og Kulturstyrelsen vil, når den politiske aftalekreds er enig, opdatere kriterierne for aktivitetspuljen til gavn for de arrangementer, der har været udbudt offentligt til publikum, og som afholdes fra den 14. august og indtil 31. august, hvor aktivitetspuljen udløber.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16