Anbefalinger fra stormøde om forsøg med kulturpas

Kulturministeren var den 7. februar 2024 vært for et stormøde om forsøg med kulturpas. Anbefalingerne fra mødet offentliggøres i en ny rapport.

Nyhed
18.04.2024

Formålet med stormødet var at få relevante aktørers anbefalinger til, hvordan de unge bedst muligt kan deltage i forsøget om kulturpas. Anbefalinger, som ministeren nu tager med i det videre arbejde. Anbefalingerne lyder:

Brug civilsamfundet og eksisterende erfaringer

 • Inddrag civilsamfundet, NGO’er og kommuner i udviklingen af kulturpas, og anvend og styrk de gode erfaringer, der hvor de allerede er.
 • Inddrag de organisationer, som er tætte på de unge, og som de er trygge ved (link-workers).

Skab samarbejde på tværs

 • Hjælp til at bygge bro og partnerskaber på tværs af civilsamfund og kulturinstitutioner, inden der tages kontakt til målgruppen.
 • Det er vigtigt at aktivere organiserede- og selvorganiserede strukturer, der findes lokalt.
 • Tænk på tværs af sektorer og opnå hellere få projekter end stor spredning.

Tag de unge i hånden

 • Der er brug for fællesskaber og nogle at tage af sted sammen med f.eks. gennem ledsager- og +1-ordninger.
 • Tænk i forløb, der reducerer de mentale og praktiske barrierer hos målgruppen.
 • Kulturoplevelsen skal betragtes som midlet og ikke målet, og der skal være en bevidsthed om processen.

Inddrag og definér målgruppen

 • Der er behov for en nærmere afgrænsning af målgruppen for kulturpas. Målgruppen kan med fordel deles yderligere op i undergrupper.
 • Vigtigt at undgå stigmatisering.
 • Det er en divers målgruppe. Alt passer ikke til alle.
 • Involvér målgruppen med en ung-til-ung tilgang, og gør målgruppen til medskabere og opnå en forpligtende rolle.
 • Vi skal i dialog med de unge. Skabe meningsfulde forløb og trygge rammer.

Opbyg kompetencer hos kulturinstitutionerne

 • Overvej hvilken modtagelse/velkomst den unge mødes af ud fra den enkeltes ressourcer og kompetencer, så de unge føler sig inkluderet.
 • Den, der tager imod de unge, skal være gearet til opgaven; dvs. både foreninger og kulturinstitutioner skal være indstillet på forandring for at kunne tilpasse sig målgruppen og klædes på fx ved kompetenceudvikling og samarbejder.
 • Oplevelsen skal være rammesat og faciliteret på de unges præmisser.

Gør kulturpasset bredt og tilgængeligt

 • Rammerne skal fordre tilgængelighed og så lidt bureaukrati som muligt.
 • Det skal være muligt for målgruppen at kunne spejle sig i kulturen (kunst, idræt, foreningsliv mv.).
 • Der ligger en vigtig formidlingsopgave i at få kulturpas ud til de unge og en bred kulturforståelse på unges præmisser.
 • Kulturtilbuddene skal være mange og forskellige.

Læs hele rapporten om stormødet om forsøg med kulturpas her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16