Arbejdsgruppe har afleveret sine anbefalinger til en kommende museumsreform

Arbejdsgruppen, som blev nedsat i april, har afleveret en rapport til kulturministeren med anbefalinger til nye tilskudsmodeller for statsanerkendte museer.

Pressemeddelelse
Nyhed
09.11.2023

Arbejdsgruppen har i alt 17 anbefalinger til en kommende reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud. Anbefalingerne er et fagligt indspil til de politiske drøftelser om en kommende museumsreform.

Arbejdsgruppen anbefaler en forenklet og mere opdateret beskrivelse af museernes opgaver under temaerne vidensudvikling, samlingsudvikling og formidling, der er indbyrdes afhængige og skal løses med høj kvalitet.

Arbejdsgruppen anbefaler også at indføre minimumskrav, som statsanerkendte museer skal leve op til både for at opnå eller bevare en statsanerkendelse.

Endelig anbefaler arbejdsgruppen flere modeller for tilskud, som skal sikre en mere gennemsigtig og enkel tilskudsstruktur end den, der er i dag. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at de anbefalede tilskudsmodeller er baseret på objektive og målbare parametre, der er ens for alle på tværs af museumstyper.

Læs rapporten og samtlige anbefalinger her.

Forperson for arbejdsgruppen Claus Juhl siger:

”Jeg er glad for, at det er en enig og samlet arbejdsgruppe, der står bag anbefalingerne, som, vi mener, er et solidt indspark for de videre drøftelser om en museumsreform.

Det mest centrale er forenklingen af museernes opgaver til tre sammenhængende og ligeværdige opgaver; samlingsudvikling, vidensudvikling og formidling og en grundlæggende ny model for statslige tilskud på baggrund af objektivitet og målbarhed. Vores bud på tilskudsmodeller er ikke perfekte, men de gør grundlæggende op med de historisk baserede tilskud. Der er lagt vægt på dynamik, gennemsigtighed og ligebehandling på tværs af museumstyper, som i vores optik er afgørende forudsætninger for et nyt tilskudssystem. Vi håber, at man vil tage godt imod rapporten.”

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg vil gerne takke arbejdsgruppens medlemmer for det store arbejde, de har lagt i rapporten. Jeg er glad for, at en enig arbejdsgruppe har formået at udarbejde nogle ambitiøse modeller og konkrete anbefalinger til, hvordan tilskuddene og kravene til museerne kan forenkles og gøres mere gennemsigtige, end de er i dag.

Jeg vil bruge den kommende tid på at læse mig helt ned i de anbefalinger, som arbejdsgruppen har lavet. Jeg ser frem til at gå i dybden med hele museumsområdet, når der i det nye år skal drøftes en ny museumsreform.”

Der vil være en teknisk gennemgang af rapporten for journalister i Kulturministeriet, Bomholtsalen, kl. 13.30-14.15. Gennemgangen vil blive foretaget af arbejdsgruppens forperson Claus Juhl.

Fakta

Arbejdsgruppen har set på følgende:

1. De statslige og statsanerkendte museers nuværende opgaver

2. Anbefalinger til statsanerkendte museers fremtidige opgaver

3. Beskrive og formulere mulige elementer i tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, herunder kriterier for at modtage tilskud

4. Udarbejde anbefalinger til mulige modeller for en reform af tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, inkl. konsekvensberegninger

Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16