Arbejdsgruppe om museumsreform er nedsat

Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til en kommende museumsreform. Det forventes, at anbefalingerne ligger klar i oktober i år.

Pressemeddelelse
Nyhed
28.04.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Arbejdet med en museumsreform går nu for alvor i gang. Der er brug for en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne. Men før vi kan drøfte midlerne, skal vi se på museernes opgaver. Jeg havde i februar et rigtigt godt stormøde med de statsanerkendte museer, hvor de kom med input til museumsreformen, og nu nedsætter vi så en arbejdsgruppe med kompetente folk fra både museumsverdenen, stat, kommuner og erhvervslivet, der skal komme med konkrete anbefalinger til brug for en museumsreform.”

Medlemmer af arbejdsgruppen

Claus Juhl (forperson)       

Mikkel Bogh

Gitte Ørskou                      

Nikolas Lyhne-Knudsen

Mads Stendorf Hansen

Stine Johansen (efter indstilling fra KL)

Claus Kjeld Jensen (efter indstilling fra Organisationen Danske Museer)

Dorthe Weinkouff Barsøe (efter indstilling fra DI/DE)

Fakta

Arbejdsgruppen skal både se på opgaver og tilskudsstruktur. Konkret skal arbejdsgruppen se på følgende:

1. De statslige og statsanerkendte museers nuværende opgaver

2. Anbefalinger til statsanerkendte museers fremtidige opgaver

3. Beskrive og formulere mulige elementer i tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, herunder kriterier for at modtage tilskud

4. Udarbejde anbefalinger til mulige modeller for en reform af tilskudsstrukturen for statsanerkendte museer, inkl. konsekvensberegninger

Læs mere om arbejdsgruppens opgaver her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16