Bekendtgørelse sikrer automatisk system for børneattester

Den nye bekendtgørelse betyder, at idrættens hovedorganisationer automatisk vil få besked, når en lokal idrætsforening indhenter en plettet børneattest på en træner eller en frivillig.

Pressemeddelelse
Nyhed
01.09.2022

En ny børneattestbekendtgørelse er i dag den 1. september trådt i kraft. Den betyder, at politiet skal orientere Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, når en idrætsforening under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller Dansk Firmaidræt indhenter en børneattest med anmærkning. En børneattest kan for eksempel have en anmærkning, hvis en person har en dom for overtrædelse af straffelovens regler om børnepornografi eller seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

På denne måde vil Udelukkelsesnævnet ikke længere være afhængig af, at den lokale idrætsforening selv orienterer nævnet. Nævnet vil dermed kunne kontakte og eventuelt sanktionere de idrætsforeninger, der ikke af egen drift orienterer nævnet om ansættelses- og engageringssager, hvor personer har en børneattest med anmærkninger.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Med den her bekendtgørelse er vi med til at forebygge overgreb mod børn og unge i idrætsforeningerne. Vi sørger for, at børn og unge og deres forældre kan være trygge, når de dyrker idræt eller deltager i idrætsforeningernes sociale aktiviteter.

Jeg tror ikke, man kan finde en eneste forælder i det her land, som ikke med det samme forstår, hvorfor det her er et vigtigt tiltag. Der har været bred opbakning i idrætsorganisationerne til, at vi indfører det her, og jeg glæder mig over, at vi har kunnet levere på det ønske.”

Om børneattestbekendtgørelsen

Politiet pålægges at orientere idrættens hovedorganisationers Udelukkelsesnævn, når en idrætsforening indhenter en plettet børneattest på en potentiel frivillig eller træner i forbindelse med ansættelse eller engagering i en lokal idrætsforening. Lokale idrætsforeninger er efter idrættens egne regler allerede forpligtet til at forelægge engagerings- og ansættelsessager for Udelukkelsesnævnet, hvis den person, de ønsker at ansætte eller engagere har en plettet børneattest. Erfaring viser dog, at det ikke er alle idrætsforeninger, der overholder denne regel. Bekendtgørelsen vil give idrættens hovedorganisationers Udelukkelsesnævn et overblik, så nævnet kan føre kontrol med lokalforeningers eventuelle ansættelser eller engagering af trænere og frivillige med plettede børneattester.

Om Udelukkelsesnævnet

DIF, DGI og Firmaidrætten står bag Udelukkelsesnævnet, som består af bestyrelsesrepræsentanter fra alle tre organisationer. Klubber og foreninger må ikke ansætte personer med en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse.

En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet.

Nævnet tager på baggrund af ansøgningen fra den dømte, sagens omstændigheder og evt. foreningens indstilling konkret stilling til hver enkelt sag.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16