Bestyrelsen for Kulturens Analyseinstitut er udpeget

Kulturministeren har udpeget bestyrelsen til det nye Kulturens Analyseinstitut. Det bliver bestyrelsens første opgave at sætte de formelle rammer for den selvejende institution, der i fremtiden skal levere fagligt solide analyser af kulturområdet.

Pressemeddelelse
18.08.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Den nyudpegede bestyrelse kommer tilsammen med en bred viden og kompetence inden for kulturledelse, forskning, international kulturpolitik og fra forskellige dele af kunst- og kulturlivet. Christina Rosendahl har fingeren på pulsen og har en indgående forståelse for hele kulturlivet og kulturen som en vigtig nøglespiller i samfundet. Samtidig har hun bestyrelseserfaring og gennemslagskraft. Derfor har jeg store forhåbninger til, at hun kan stå i spidsen for at etablere et Kulturens Analyseinstitut, der vil bidrage positivt til kulturområdet. Den samlede bestyrelses kompetencer giver gode forudsætninger for, at vi får et institut, der kan give bedre adgang til viden og data om kunst og kultur og sikre dialog og vidensdeling på kulturområdet."

Den nye bestyrelse for Kulturens Analyseinstitut består af:

  • Christina Rosendahl, filminstruktør (bestyrelsesformand)
  • Elsebeth Gerner  Nielsen, formand for The Danish Unesco National Commission, medlem af Poul Due Jensen fonden og partner i Copenhagen Public Affairs
  • Jens Nielsen, stifter og konsulent i konsulentfirma for den kreative og kulturelle sektor, Artana
  • Nanna Hjortenberg, direktør for CHART
  • Egil Bjørnsen, leder af Rytmisk Center København
  • Jakob Rathlev, prorektor på Erhvervsakademi Aarhus
  • Sigrid Røyseng, professor i kultursociologi ved Norges Musikkhøgskole

Fakta om Kulturens Analyseinstitut
Kulturens Analyseinstitut har til formål at levere en mere struktureret og empirisk funderet viden om kulturområdet og dets dynamikker, hvilket længe har været efterspurgt fra kulturlivet selv og fra politisk side.
Kulturens Analyseinstitut etableres som en selvejende institution, der får til huse i Roskilde. Udover at fastsætte rammerne for instituttets fremtidige arbejde bliver det den nyudpegede bestyrelses første opgave at få ansat en direktør, der skal stå for den daglige ledelse.
Bestyrelsen er udpeget af kulturministeren og sammensat, så den repræsenterer kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur- og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Derudover er det hensigten, at mindst et af medlemmerne repræsenterer et af de øvrige nordiske lande.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16