Børn og folkelig kultur fylder på årets kulturelle aktstykke

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at fordele over 300 mio. kr. til kulturlivet. Blandt de nye initiativer er en indsats for at udbrede klassisk musik, at få musik ud til børn og unge og en fejring af 175-året for dansk revy.

Pressemeddelelse
Nyhed
19.06.2024

Kulturministeren og Folketingets partier er enige om at fordele midler til det kulturelle område.

Her er der flere initiativer, som sætter kultur til børn og unge i højsædet. Partierne er blevet enige om at give et tilskud til Aalborg Symfoniorkester til Klassisk Lab Danmark, som skal være en fælles innovationsenhed for klassisk musik for de fem landsdelsorkestre. Tilskuddet skal understøtte, at klassisk musik kommer ud til et større og bredere publikum. Det kan blandt andet være ved at bygge bro mellem forskellige typer af musik og nå ud til et yngre publikum.

Også Duo Modus' projekt MOBIL MUSIK handler om at få den klassiske musik bredere ud. Det skal ske ved en række koncerter, hvor børn og unge på folkeskoler præsenteres for klassisk musik.

Blandt de nye modtagere på årets kulturelle aktstykke er også Børneulykkesfondens initiativ Heltene, som arbejder med kulturelle aktiviteter for syge, indlagte og udsatte børn og deres familier. Der er også penge til Dansk Kulturlivs børn og unge-projekt og flere festivaler, blandt andet Sølund Musik-Festival for mennesker med udviklingshandicap og Ungdomsringens Musikfestival for børn og unge.

Revy Danmark får et særligt tilskud til fejring af 175-året for dansk revy, og der er også støtte til Bakkens Hvile.

80-året for Danmarks befrielse bliver markeret med, at Frøslevlejren får en økonomisk saltvandsindsprøjtning.

Som forudsat i finansloven for 2024 er der penge til Lex.dk, som blandt andet indeholder opslagsværkerne Den Store Danske og Trap Danmark. Der er også sat penge af til den nordsjællandske kunsthal Gl. Holtegaard, hvis der kan findes en fremadrettet løsning så konkurs undgås.

Se den samlede fordeling af kulturmidlerne her.        

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

"Sidste år udgav vi den første kulturpolitiske redegørelse i mere end 25 år. Den viste, at en gruppe på tre ud af ti danskere kun bruger kulturen i mindre grad. Derfor har jeg med kulturens egen finanslov i år været optaget af at indfri min politiske ambition om få kulturen ud til flere og få nye grupper med. Her sætter vi eksempelvis penge af til, at Klassisk Lab Danmark kan få den klassiske musik ud til et nyt og særligt et yngre publikum. Jeg er også meget tilfreds med, at der er et stort fokus på børn og mennesker med handicap, hvor vi blandt andet giver penge til flere musikfestivaler. Jeg har stor tiltro til, at hjælpen kan gøre en forskel og skabe udvikling. Det er en stor dag for dansk kulturliv."

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen siger:

”Det er vigtigt for Socialdemokratiet at støtte kunst og kultur i hele landet. Samtidig er vi optagede af børn og unges adgang til kulturoplevelser. Derfor er jeg glad for, at vi nu prioriterer Kulturprinsens vigtige arbejde. Jeg glæder mig også over, at vi nu støtter Søby Brunkulsmuseum og viderefører tilskuddet til Produktionens Danmark, der begge arbejder for spændende formidling af industri- og arbejderhistorien. Sidst, men ikke mindst, holder vi nu hånden under Bakkens Hvile, der som er den sidste Sangerindepavillon i Danmark udgør et vigtigt stykke af den folkelige danske kulturarv.”

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen siger:

"Jeg er stolt over og glad for, at vi på kulturens helt egen finanslov igen kan støtteen broget buket af initiativer, der når bredt ud til både børn, unge og voksne. Vi markerer blandt andet 80-året for befrielsen og moderniserer Frøslevlejren. Vi sikrer fremtiden for det fantastiske opslagsværk lex.dk. Der er penge til den folkelige kultur - både Bakkens Hvile og revyerne - til en række teatre, herunder Aveny-T, Aalborg Teater og Folketeatret - til opera i Herning, Aarhus og København - til kunst over hele landet - og meget, meget mere. Det er vigtigt for Venstre som et parti, der har prioriteret kunst, kultur og oplysning af folket gennem mere end 150 år, at vi kan fortsætte indsatsen på så højt et niveau." 

Danmarksdemokraternes kulturordfører Søren Espersen siger:

”Jeg er utrolig glad for, at der nu endelig afsættes penge til at undersøge tilstanden af de danske kulturskatte i Dansk Vestindien. Det har været et stort ønske for Danmarksdemokraterne.”

SF's kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:

"SF er glad for, at vi med det kulturelle aktstykke kan holde hånden under nogle projekter, men også støtte nye spændende initiativer. Det er vigtigt for os, at vi kan finde midler til det nationale Center for Kunst og Mental Sundhed, så det vigtige arbejde med at bruge kunsten som metode fortsættes. Vi er også glade for, at Dansk Kulturliv får midler til at styrke deres arbejde. Endelig har vi arbejdet for at støtte Ungdomsringens Musikfestival for alle unge i landet samt den nye comedy show festival Up. Begge er med til på hver sin måde at styrke vækstlaget og de nye talenter ud fra en mangfoldighed og bredde. Det er vigtigt at understøtte, for at vi fortsat kan have diversitet og udvikling i kulturlivet."

Det Konservative Folkepartis kulturordfører Helle Bonnesen siger:

"Det har igen været vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at der blev afsat penge til Aveny-T på Frederiksberg. Teatret har været igennem en skrøbelig periode økonomisk. Det ville være et stort tab at miste denne vigtige teaterscene på Frederiksberg, som har givet os så meget kvalitet igennem årene." 

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard siger:

"Enhedslisten har længe argumenteret for en ændring af fordelingen af udlodningsmidlerne på det kulturelle område, så midlerne blev brugt mere sammenhængende og strategisk. Det nåede vi desværre ikke i år, og vi har derfor også - ligesom de øvrige partier - budt ind med en række forslag til, hvordan midlerne kan bruges. Da der er tale om en samlet fordeling, har vi ikke behov for at tage æren for støtten til det ene eller det andet, men vi er glade for alle de gode kulturelle projekter som nu bliver understøttet. Tillykke til dem - og tillykke til alle borgere, som vil få glæde af dem i den kommende periode."

Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe siger:

"Vi er glade for igen i år at være med til at uddele midler på det kulturelle aktstykke. Listen af modtagere viser bredden af vores kulturliv. Vi vil gerne fremhæve satsningen på at udvikle talenter inden for lydfortællinger og podcast, som er en ny formidlingsform, som vi ser store perspektiver i."

Alternativets kulturordfører Sascha Faxe siger:

"Kulturen – både den brede og smalle – er en ekstremt vigtig rygrad i vores fællesskab, fordi den skaber sammenhængskraft og forskellige veje ind i kulturen. Derfor er det altid en festdag for Alternativet, når vi kan bidrage til at understøtte gode projekter."

Moderaternes kulturordfører Tobias Grotkjær Elmstrøm siger:

"Mit hjerte banker i særdeleshed for dem, der ikke har mulighed for at deltage i ligeså meget kultur som andre. Derfor glæder det mig ekstremt meget, at vi med dette kulturelle aktstykke sender penge til Heltene og særdeleshed festivalen Sølund, som har kæmpet for sin overlevelse. Det har betydet meget for mig og Moderaterne at komme med en vigtig håndsrækning til dem."

 

Fakta

Det følger af udlodningsloven, at kulturministeren årligt skal fordele udlodningsmidlerne til kulturelle formål. Det sker på det kulturelle aktstykke. Udlodningsmidlerne kommer primært fra Danske Spil A/S’ overskud. Inden midlerne udmøntes, skal det godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Læs aktstykket her.

Link til aktstykke er indsat den10. juli 2024.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16