Børn og unges trivsel: Har du noget på hjerte, så deltag i Trivselskommissionens folkehøring

Det er nu muligt at komme med bidrag til Trivselskommissionens arbejde gennem en skriftlig folkehøring. Gå ind på www.trivselskommissionen.dk og besvar fire spørgsmål om børn og unges trivsel.

Pressemeddelelse
08.02.2024

Om folkehøringen

Udfordringer med børn og unges trivsel bliver ikke løst alene på Christiansborg eller i en kommissions mødelokale. Derfor er det en helt central del af Trivselskommissionens arbejde at lytte til børn og unge – og andre som er tæt på børn og unge i deres hverdag – forældre, lærere, pædagoger, sundhedsplejen, foreningsfrivillige, lokale beslutningstagere eller en engageret borger. Du kan bidrage ved at gå ind på Trivselskommissionens hjemmeside: www.trivselskommissionen.dk. Her kan du besvare fire spørgsmål:

  1. Hvad er et godt børne- og ungeliv?
  2. Hvilke udfordringer står børn og unge overfor i dag?
  3. Hvilke årsager er der til børn og unges stigende mistrivsel?
  4. Hvilke løsninger er der på børn og unges trivsel/mistrivsel?

Svarene fra folkehøringen kommer til at indgå i Trivselskommissionens arbejde.

Kommissionsformand Rasmus Meyer siger:

”Folkehøringen er en invitation til alle, der interesser sig for og arbejder med børn og unge til at byde ind med idéer og løsninger. I Trivselskommissionen bilder vi os ikke ind, at vi sidder inde med alle svarene, tværtimod. Derfor åbner vi nu folkehøringen, hvor alle goder idéer er velkomne. Vores håb er, at børn og unge, forældre, pædagoger, lærere, trænere, frivillige, ja, alle, der kender til børn og unges hverdag i Danmark, har lyst til at kvalificere arbejdet med børn og unges trivsel.”

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Hvad er mere nærliggende end at spørge dem, der har fingeren på pulsen, når det kommer til at vide noget om børn og unges både trivsel og mistrivsel, nemlig børnene selv, deres forældre, fagprofessionelle eller de frivillige kræfter, der engagerer sig i vores børn og unge til hverdag. Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at være et vigtigt bidrag til kommissionens arbejde, og derfor håber jeg, at så mange som muligt har lyst til at deltage i denne høring.” 

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger:

”Jeg er glad for, at trivselskommissionen ikke lukker sig inde, men tværtimod inviterer til en offentlig debat, som alle kan deltage i. Et godt børne- og ungeliv er et fælles anliggende. Derfor håber jeg, at mange vil gribe muligheden og dele, hvad de oplever i deres dagtilbud, skole, arbejde eller forening. Det er vigtigt, når vi skal blive klogere på, hvordan vi skaber de bedste værn mod mistrivsel i barndommen og ungdommen.”

Digitalisering- og ligestillingsminister Marie Bjerre siger:

”Jeg glæder mig over, at vi med Trivselskommissionen ikke alene taler om og til børn, men prioriterer at tale med børn og unge – og dem omkring dem. Jeg ser frem til at blive klogere på, hvad piger og drenge selv mener er årsagerne til mistrivsel, og hvilke løsninger de ser. Det er afgørende, at vi som politikere lytter til borgernes – både børns og voksnes – oplevelser og input, når vi formulerer politik og skaber forandringer.”  

Om Trivselskommissionen

Trivselskommissionen er nedsat af regeringen i august 2023 og har til formål at belyse trivselsudfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, og hvordan robusthed og myndiggørelse kan styrkes. 

Du kan finde mere information om Trivselskommissionens arbejde og om medlemmerne af kommissionen på hjemmesiden, ligesom du kan se kommissoriet for arbejdet her. Du kan også læse mere om, hvordan vi håndterer data og bidrag fra folkehøringen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Børne- og Undervisningsministeriets pressetelefon: 22 40 09 30

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets pressetelefon: 72 28 24 00