Bredt politisk flertal giver støtte til nyt museum ved Dannevirke

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Det Kon-servative Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, De Frie Grønne, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har aftalt at give 1 mio. kr. om året fra 2022 til 2025 til at drive det kommende museum i Sydslesvig. Herudover stiller A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden i alt 73 mio. kr. til rådighed til opførelsen af museet.

Pressemeddelelse
30.12.2020

Et af Danmarks mest betydningsfulde symboler, Dannevirke, er sammen med Hedeby blevet anerkendt af UNESCO som verdensarv. Det giver mulighed for at præsentere og formidle til en endnu større kreds af mennesker, men museet ved Dannevirke trænger til at blive opdateret.

Sydslesvigsk Forening har fået tilsagn fra de to danske fonde A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden om i alt 73 millioner kroner til at opføre et nyt, moderne museum ved det historiske voldanlæg ved Slesvig. Samtidig har de anmodet Danmark og Slesvig-Holsten om hver at bidrage med 1 million kroner til den daglige drift. Det har regeringen og Folketingets partier nu givet tilsagn om, forudsat at Slesvig-Holsten fastholder deres tidligere udmelding om at bidrage med en tilsvarende sum.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Dannevirke er en vigtig del af dansk kulturarv. I 2020, hvor vi fejrer 100-året for genforeningen, glæder jeg mig over, at vi kan være med til at sikre, at et større publikum kan få en endnu bedre oplevelse af det voldanlæg, der har været det danske riges sydgrænse. Det handler både om Danmarks historiske rolle i grænselandet, og at Danmark og Slesvig-Holsten er partnere i formidlingen af vores fælles historie.”

Karin Prien, Slesvig-Holstens kulturminister siger:

"Danmark og Slesvig-Holsten går sammen for på lige fod at støtte et nyt museum, som dokumenterer vores omtumlede, fælles historie og den positive udvikling i det dansk-tyske grænseland efter 1920. Det er en vidunderlig nyhed her i slutningen af det danske-tyske jubilæumsår 2020. Det nye museum vil øge tiltrækningskraften af hele verdensarven Hedeby-Dannevirke."

Ellen Trane Nørby, MF, medlem af kulturudvalget og kontaktudvalget for det tyske mindretal og Anni Matthiesen, MF, medlem af Sydslesvigudvalget Venstre, siger:

“I Venstre glæder vi os over, at flere års arbejde for at skabe et nytænkende og moderne Danevirke Museum nu kan realiseres. Det vil ikke bare gavne turister og historieinteresserede, det vil gavne hele Danmark og Sydslesvig, at historien om det betydningsfulde Dannevirke nu kan foldes bedre ud. I et år, hvor de fleste begivenheder i forbindelse med markeringen af 100-året for Genforeningen er blevet aflyst både syd og nord for grænsen på grund af COVID-19, så er det positivt, at vi med en politisk aftale og vigtig fondsstøtte her ved indgangen til et nyt år kan sikre fundamentet til et nyt Danevirke Museum og bygge videre på et stærkt dansk-tysk-grænselandssamarbejde.”

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, siger: 

“Sønderjyllands historie er blandt det mest betydningsfulde i danmarkshistorien. Det gælder ikke mindst her i 2020, hvor corona desværre har gjort det umuligt at gennemføre den planlagte fejring. Derfor er jeg glad for, at markeringerne er rykket til næste år – og for at vi fra Folketingets side kan give vores bidrag til, at også Dannevirke får en helt ny og spændende præsentation”.

Zenia Stampe, Radikale Venstre, siger:

“Vi er glade for, at Danmark og Tyskland går sammen om at give Dannevirke et tidssvarende museum. Dannevirke er et nationalt symbol, men det er også historien om sejre og nederlag og om samarbejde og konflikt i grænselandet.”

Charlotte Broman Mølbæk, SF, siger:

”Dannevirke er et centralt stykke kultur, og jeg glæder mig over, at vi nu lykkes med at stille den million kroner til rådighed, som kan sikre, at museet får udbygget sin funktion. Når nu ikke det lykkedes at fejre Genforeningen med den styrke, vi håbede på, er dette en god måde at slutte genforeningsåret på”

Christian Juhl, Enhedslisten, siger:

"Danevirke Museum har fået tilsagn om midler til opførelsen af et nyt, moderne museum ved voldanlægget. Jeg er glad for, at partierne bag aftalen sammen med Landdagen i Kiel sikrer en nødvendig ekstrabevilling til driften i årene 2022-2025. Det vil betyde en mere moderne formidling af en væsentlig periode i grænselandets historie. Jeg er også glad for, at bevillingen på den lange bane ikke tages af midlerne til museer i Danmark, men søges sikret via en udvidelse af Sydslesvigudvalgets årlige ramme."

Birgitte Bergman, Det Konservative Folkeparti, siger:

"Dannevirke er en vigtig del af den dansk-tyske fælles arv i det 20. og 21. århundrede, som nu har fået midler til opførelse af et nyt museum, som i nye rammer og formidlingsformer skal fortælle Dannevirkes historie både på danskernes og tyskernes vegne. Et rigtig spændende projekt, som vil få stor betydning for også kulturturisme-udviklingen i området. Det er en vigtig del af vores historie, som vi naturligvis ønsker at bevare og være med til at udvikle på. Jeg noterer mig samtidig, at partierne er enige om at arbejde for hurtigst muligt at sikre økonomi uden for det kulturelle aktstykke."

Torsten Gejl, Alternativet, siger:

"Jeg er glad for, at vi i genforeningsåret 2020 som noget af det sidste kan få lov til at give denne femårige støtte til Dannevirke. Det kaster lys over en ekstremt vigtig periode i den danske historie, og med anerkendelsen fra UNESCO er støtten helt på sin plads. Jeg håber, den her støtte kan kompensere for de mange aflysninger af genforeningsarrangementer, coronaen har medført."

Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige, siger:

"Vi når langsomt, men sikkert til et tidspunkt, hvor der ikke længere er personer, som kan gengive vidnesbyrd og videreformidle denne del af vores historie. Derfor har vi en forpligtigelse til at sikre, at den faktuelle historie bevares, så også kommende generationer forholdes, hvad tidligere har oplevet.”

Jesper Petersen, Socialdemokratiet, siger:

"Det er en flot udgang på 100-året for Genforeningen og grænsedragningen, at et nyt museum ved Dannevirke nu kan bebudes og er sikret finansiering. Jeg glæder mig meget til, at det står klart. Jeg synes samtidig, det er på sin plads at sende en stor ros til de to fonde for at støtte formidlingen af historien i grænselandet så markant, som det sker her."

Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) siger:

"Det er en stor dag for SSF, for mindretallet, men også for flertalsbefolkningen nord og syd for grænsen. Dannevirke er et enestående stykke af Danmarks historie. Det er UNESCO-udnævnelsen er udtryk for, og nu får Dannevirke et nyt, moderne museum, der er Dannevirkes betydning værdig. Vores store tak gælder A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden samt Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Det fornemme samarbejde hen over grænsen er på samme måde et stærkt udtryk for Dannevirkes enorme betydning." 

Læs hele aftaleteksten her (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16