COVID-19: Søg ny pulje til kulturaktiviteter

Der er indgået en politisk aftale om yderligere hjælp til kulturen, herunder en aktivitetspulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen kan nu søges

Nyhed
30.09.2020

Der er oprettet en aktivitetspulje til kulturaktiviteter med det formål at understøtte, at der i perioden den 1. september til den 31. oktober 2020 kan blive afholdt flere nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan yde støtte til en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode.

Hvem kan søge støtte?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter. Institutionen mv. kan for eksempel være et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller en multiarena.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen

Søg og læs mere om puljen til kulturaktiviteter og dens kriterier

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16