Danmark får en strategi for esport

Regeringen offentliggør i dag en esportsstrategi, som for første gang skal understøtte esportens udbredelse og tage initiativ til at samle esportsaktører om en fælles indsats. Regeringen nedsætter et bredt sammensat esportspanel, som skal se på en lang række af de udfordringer og muligheder, der er inden for esport.

Pressemeddelelse
27.04.2019

Esporten har på få år vokset sig stor i Danmark og i resten af verden. I takt med det følger en række muligheder og udfordringer.  Derfor kommer regeringen i dag med en esportsstrategi, som for første gang skal understøtte esportens udbredelse og tage initiativ til at samle esportsaktører om en fælles indsats – med fokus på sunde miljøer og fællesskaber og som drivkraft for vækst. 

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vi skal sikre gode rammer for esporten. Esporten er i rivende sportslig og økonomisk udvikling, hvor ikke mindst danske esportsudøvere er i verdenseliten. Bagsiden af medaljen viser dog, at store grupper af især unge drenge har ændrede fritidsvaner og mønstre for socialt samvær. Det åbner muligheder, men vækker også bekymring, ikke mindst blandt mange forældre. Det skal det kommende esportspanel også adressere.”  

Vækstmuligheder 

Esporten skaber nye muligheder for vækst, iværksætteri og beskæftigelse. Væksten er i høj grad drevet af sponsorater til professionelle hold og øget salg af reklame, esportsudstyr, merchandise, eksklusivt indhold og billetsalg til store esportsevents. Internationalt skønnes markedet om få år at runde 10 milliarder kroner.

Fællesskab, sunde esportsvaner og god moral

Strategien peger på, at esport og gaming generelt har medført store ændringer i de unges fritidsvaner. Det er et af de områder, som panelet skal arbejde videre på i samarbejde med idrætsforeningerne, og som kan være med til at skabe sunde og trygge rammer for esporten med fokus på fællesskab og fysisk aktivitet. 

Dertil pointerer strategien også, at esportens integritet er udfordret, og at esporten kunne profitere af fælles regler for snyd – et område Danmark har tradition for at være foregangsland på. 

Læs rapporten

National strategi for esport (pdf)

National strategy for esport (english version)(pdf) 


Read the national strategy for esports

Nyt panel for esport

Et nyt esportspanel skal komme med anbefalinger for, hvordan vi kan udnytte mulighederne og imødegå udfordringerne for esporten i Danmark. Panelet vil blive nedsat inden sommerferien og skal blandt andet se på:

 • En fremtidig bæredygtig struktur for hele fødekæden fra bredde til talent og elite og det professionelle niveau herunder events.
 • Styrket talentudvikling i dansk esport.
 • En fælles vision for esportens integritet, herunder forslag til indsatser, der kan modvirke snyd, skin betting, toxicity m.m. 
 • Hvordan fællesskab og bevægelse, herunder i foreningsregi, kan blive større del af spillernes hverdag.
 • Hvordan esporten kan tiltrække flere piger.
 • Hvordan der kan skabes gode kommercielle udviklingsmuligheder for vækst, iværksætteri og beskæftigelse for esporten i Danmark.
 • Øvrige indsatsområder (revidering af love, regler m.m.), som kan understøtte esportens udvikling.

Læs kommissoriet for esportspanelet 
Mandate esports panel

Fakta om esport

 • Esport er en sammentrækning af ordene elektronisk og sport og dækker over organiseret dyrkelse af computer- eller konsolspil som konkurrenceform, med turneringer, tilskuere, præmier og rangering af spillere.
 • Gaming dækker hobbybaseret spil af elektroniske/digitale spil, enten gennem konsoller, computere, mobiltelefoner eller et andet medium.
 • Tæt på 50 procent af voksne danskere – både kvinder og mænd – spiller på computer, mobil eller konsol. 
 • 96 % af danske teenagedrenge gamer. Halvdelen spiller dagligt.
 • Esporten har udviklet sig til et globalt væksterhverv, hvor markedet er vokset fra en omsætning på verdensplan på 3,3 mia. kr. i 2016 til 5,5 mia. kr. i 2018.
 • Danmark har nogle af verdens allerbedste udøvere i Dota 2, CS:GO og FIFA. 
 • I 2018 var der 4912 esportsmedlemmer i 138 foreninger i DGI.

Kilder: Kulturvaneundersøgelse 4. kvartal 2018, DR’s Medieforskning 2017, Newzoo, DGI medlemstal 2018.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16