Danmark tilslutter sig international tech-alliance

Danmark skal sammen med Canada, Frankrig, Tyskland, Finland, Mexico, Sydkorea og Australien finde løsninger på udfordringer som fake news og polarisering på tech-giganternes platforme.

Nyhed
19.09.2022

Canada har siden 2019 stået i spidsen for en tech-alliance med deltagelse af Frankrig, Tyskland, Finland, Mexico og Sydkorea og Australien. Nu har kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen godkendt Danmarks tilslutning til samarbejdet. Alliancens mål er at regulere tech-giganterne for at sikre mangfoldigt indhold på digitale platforme, både når det gælder kulturelt indhold, information og nyheder. Repræsentanter fra blandt andet Google og Netflix og NGO’er deltager i samarbejdet.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Jeg er rigtig glad for, at Danmark nu slutter sig til en kreds af ligesindede lande, som arbejder målrettet på at tøjle techgiganternes uregulerede indflydelse på vores samfund og den demokratiske samtale. Problemerne med techgiganterne er så store og komplekse, at de ikke kan løses af ét land alene. Derfor var det et helt centralt mål i medieaftalen at skabe alliancer med ligesindede lande – og det er lige præcis det, Danmark gør nu. Jeg bakker helhjertet op om tech-alliancens principper og er overbevist om, at Danmark kan få god gavn af de forskellige landes erfaringer. Danmark har god mulighed for at påvirke det fremtidige arbejde og bruge alliancen til at lægge endnu større pres på tech-giganterne."

Foreløbigt er alliancen i sommeren 2021 nået til enighed om en fælles tilgang til tech-giganterne, som afspejles i fire principper:

  • Borgere skal have adgang til nyheder og information online fra både lokale, nationale og internationale producenter.  
  • Indholdsproducenter såsom kunstnere skal have en fair løn og have mulighed for at udvikle økonomisk levedygtige forretningsmodeller.
  • Alliancens parter skal fremme  mangfoldige, pluralistiske kilder til nyheder og information og modstandsdygtighed mod des- og misinformation.
  • Der skal være gennemsigtighed om effekterne af algoritmisk behandling af online-indhold.

Med principperne som ledestjerne er det op til landene hver især at tage konkrete videre skridt frem mod december 2022.  

Fra dansk side blev der taget vigtige skridt med medieaftalen, der i maj blev indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Aftalen skal styrke den demokratiske kontrol med tech-giganterne. Der kommer et nyt center for Tech og Demokrati, der blandt andet skal udgive en årlig rapport om tech-giganternes indflydelse på demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark. Indsatsen mod falske nyheder bliver også styrket. Det sker ved, at det uafhængige og frit tilgængelige faktatjek-medie TjekDet får 6,5 mio. kr. om året i 2023-2025.

Samarbejdet i den internationale alliance kan på sigt blive en stærk drivkraft til at skabe international opbakning og fremdrift også uden for EU og dermed danne grundlag for nye internationale aftaler om, hvilke rammer der skal gælde for tech-giganterne

I den kommende tid vil alliancen blandt andet arbejde for at mobilisere flere samarbejdspartnere til alliancen samt se på, hvordan alliancens principper kan forankres i internationale fora såsom UNESCO.

Næste møde i alliancen ventes at finde sted i november 2022.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16