Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold skal undersøges

Kulturministeriet åbner i regi af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” for, at eksterne kan give tilbud på en opgave om digitalt nyheds- og aktualitetsindhold.

Nyhed
11.02.2022

Nyhedsmedierne spiller en central rolle i befolkningens deltagelse i demokratiet, men undersøgelser viser, at danskernes villighed til at betale for nyheder er forholdsvis lav, særligt når man sammenligner med de øvrige nordiske lande. Det tyder på, at en væsentlig del af befolkningen har begrænset adgang til nyhedsmediernes indhold.

Kulturministeriet ønsker derfor som en del af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark at igangsætte et projekt om danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold.

Projektet har til formål at undersøge, hvilke typer af nyheds- og aktualitetsindhold, der er frit tilgængelige, og hvilket indhold det kræver betaling at få adgang til. Projektet skal samtidig afdække, hvilke overvejelser medierne gør sig i forhold til placeringen af indhold foran og bag ved betalingsmure, samt hvilke konsekvenser dette har for danskernes adgang til relevant nyheds- og aktualitetsindhold.

Derfor åbnes der nu for modtagelse af tilbud fra interesserede parter, som ønsker at gennemføre projektet for Kulturministeriet. Projektet gennemføres som en frivillig annoncering af en forsknings- og udviklingsopgave, og den samlede budgetramme for projektet er 400.000 kroner.

Fristen for afgivelse af tilbud er torsdag den 12. maj 2022 kl. 12.00.

Tilbud, der modtages efter fristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Læs mere om projektet og find projektmaterialet her.

Baggrund om projektet

Projektet om danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold er en del af Kulturministeriets Rapportering om mediernes udvikling, som løbende offentliggør viden om danskernes mediebrug, mediebranche og medieindhold i Danmark.

Yderligere oplysninger

Pressehenvendelser: Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Øvrige henvendelser: Fuldmægtig, Kristina Reseke, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 39 15

Spørgsmål vedrørende projektmaterialet skal være skriftlige og sendes til Kulturministeriet på e-mail: medieudviklingen@remove-this.kum.dk senest fredag den 22. april 2022 kl. 12.00