Det bliver nu lettere at søge refusion til køb af børneteater og scenekunst for unge

Kulturministeren giver en dispensation, så ikke-kommunale instituti-oner i 2022 kan søge refusion løbende for deres udgifter til køb af fore-stillinger af børneteater og scenekunst for unge.

Nyhed
30.05.2022

Kulturministeren har udstedt en dispensation, som gør det nemmere for ikke-kommunale institutioner som ungdomsuddannelser, private skoler og private daginstitutioner, når de skal ansøge om refusion af deres udgifter til køb af forestillinger af børneteater og scenekunst for unge.

Det seneste halve års erfaring med ordningen viser, at søgningen til refusionsordningen for ikke-kommunale institutioners køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og scenekunst for unge er lavere end forventet.

For at gøre det lettere at søge ordningen og for at understøtte, at flere børn og unge fra ungdomsuddannelserne, private skoler og private daginstitutioner får mulighed for at opleve professionel scenekunst har kulturministeren givet dispensation fra dele af refusionsordningen for ikke-kommunale institutioner.

Dispensationsmeddelelsen kan læses her.

Læs mere om ordningen hos Slots- og Kulturstyrelsen her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16