Ekspertgruppe klar til at sætte retning for ny national arkitekturpolitik

Kulturministeren har udpeget medlemmerne af en ekspertgruppe, som skal give input til en ny national arkitekturpolitik. Forkvinden bliver den anerkendte arkitekt Lene Tranberg.

Pressemeddelelse
30.06.2022

Arkitektur kan så meget mere end at skabe imponerende monumenter i glas, stål, træ og beton. Tænkt rigtigt kan arkitektur være katalysator for mere levende, grønne og blandede byer, der understøtter fællesskaber, trivsel og tryghed. Derfor skal Danmark som opfølgning på aftalen om "Fonden for blandede byer" have en ny national arkitekturpolitik.

Læs aftalen om "Fonden for blandede byer".

Det første skridt mod en ny arkitekturpolitik er, at den netop nedsatte ekspertgruppe skal udarbejde en hvidbog. Hvidbogen skal bl.a. indeholde en grundig udredning af de udfordringer i arkitekt-, bygge- og ejendomsbrancherne, som kan udgøre forhindringer for gennemtænkte løsninger i byggeri og byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet. Fokus vil være på 1) Alment boligbyggeri til fremtiden, 2) Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv og 3) Aktive bymidter og revitaliserede landsbyer.

I løbet af arbejdet med hvidbogen skal ekspertgruppen skabe offentlig debat og opmærksomhed om arkitekturens rolle i samfundet, og der skal afvikles konkurrencer og et demonstrationsprojekt, hvor bud på fremtidige bygninger kan vises frem.

Når arbejdet med hvidbogen er færdigt, vil ministeren med afsæt i ekspertgruppens hvidbog udforme arkitekturpolitikken.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Der skabes meget imponerende arkitektur i Danmark. Men jeg mener ikke, at vi som samfund er gode nok til at udnytte det potentiale, arkitekturen rummer til at forbedre vores liv og byer. Derfor glæder det mig, at Lene Tranberg, partner og grundlægger af én af Danmarks mest anerkendte tegnestuer Lundgaard & Tranberg Arkitekter, samt partner Pil Høyer Thielst har sagt ja til at stå i spidsen for arbejdet med en ny arkitekturpolitik for vores land - sammen med de højtkvalificerede medlemmer af ekspertgruppen. Jeg ved, at Lene og Pil har store ambitioner for, hvordan vi kan skabe grønnere byer og bygninger, som er gode at leve og bo i. Vi står i de her år over for en kolossal omstilling af vores byer og bygninger i takt med, at ambitionen om at gøre Danmark fossilfrit i 2050 skal indfries. Her kommer arkitekturen til at spille en nøglerolle – og derfor skal vi have en ambitiøs politik for arkitekturen, som kan sikre grøn omstilling og byer, der er gode at leve i – og som skaber fællesskaber og større social sammenhængskraft.”

Arkitekt Lene Tranberg siger:

”Det er med stor ansvarsfølelse, at vi engagerer os i ekspertgruppen for en ny national arkitekturpolitik. God arkitektur rummer en vigtig sammenhængskraft mellem natur og mennesker – og er den fysiske virkelighed, som berører og påvirker os alle. Vi glæder os derfor over initiativet til at udvikle en ny national arkitekturpolitik og ser det som et vigtigt bidrag til at tydeliggøre, hvad arkitektonisk kvalitet i bredeste forstand kan – og hvad den betyder for os mennesker i vores samfund.

God arkitektur kan både styrke og forankre relationer mellem mennesker – og skabe steder, hvor vores fællesskaber formes, lever og udvikles. God arkitektur kan skabe rum til nærvær og udsyn; steder hvor vi kan mærke vores forbundethed og afhængighed af naturen, hvad enten vi lever i byen eller på landet.

Gennem en grundig og fællesskabsorienteret dialog vil vi arbejde for at skabe de bedste forudsætninger for en indlevet og bæredygtig arkitektur og en bredt forankret forpligtigelse overfor kvaliteten af vores byggede miljø.”

 

Ekspertgruppens medlemmer skal afspejle en innovativ og bæredygtig tilgang til arkitektur og den fysiske planlægning, som samtidig bygger videre på de solide danske arkitekturtraditioner, hvor det levede liv og fællesskabet er i centrum. Med det for øje har kulturministeren udpeget følgende medlemmer:

Forkvinde:

- Lene Tranberg, forkvinde (arkitekt, partner, medstifter, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)

- Pil Høyer Thielst, forkvindesuppleant (arkitekt, partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)

Øvrige medlemmer:

- Ellen Braae (professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet)

- Kent Martinussen (arkitekt og direktør i Dansk Arkitektur Center)

- Marie Stender (antropolog og forsker, Aalborg Universitet)

- Ellen Højgaard Jensen (geograf og direktør i Dansk Byplanlaboratorium)

- Lene Dammand Lund (arkitekt og rektor på Det Kongelige Akademi)

- Lars Autrup (arkitekt og direktør i Akademisk Arkitektforening)

- Helle Søholt (arkitekt og direktør, Gehl Architects)

- Anna Mette Exner (arkitekt og indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur)

- Søren Lund (afdelingschef i Kulturministeriet)

Der er afsat 19,5 mio. kr. i 2022-2024 til en national arkitektur-politik, som bl.a. skal forholde sig til 1) Alment boligbyggeri til fremtiden, 2) Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv og 3) Aktive bymidter og revitaliserede landsbyer.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Pil Høyer Thielst: 61 70 41 01